Onze gemeente

De gemeente van de Barnabaskerk maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, een protestants kerkgenootschap van ongeveer 180 plaatselijke gemeenten en meer dan 70.000 leden.

section_376x160_collecte

Apeldoorn telt drie christelijke gereformeerde kerken. Behalve de Barnabaskerk zijn dat de Andreaskerk in Apeldoorn Oost en de Samuëlkerk in Apeldoorn Zuid. We voelen ons natuurlijk nauw verbonden met deze gemeenten, omdat we deel uitmaken van hetzelfde kerkgenootschap.

Maar ook met andere kerken voelen we ons verwant. Zo werken we intensief samen met de Tabernakelkerk (Nederlands Gereformeerde Kerk), De Voorhof en de Koningshof (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt) en de ICF. De predikanten van deze kerken gaan meerdere keren per jaar in elkaars gemeente voor. Bovendien houden we gezamenlijke diensten.