Liturgie ochtenddienst 9 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 7, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 9 juni – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen “Er komen stromen van zegen” (Op toonhoogte 135)

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 87

Gebed

Lezing Galaten 5:13-25

Zingen Gezang 252

Schriftlezing: Handelingen 2:1-21 (NBV)

Zingen met de kinderen: “Vuur uit de hemel” (Op toonhoogte 449)

Moment voor de kinderen

Zingen “In het laatst van alle dagen” (Zingende Gezegend 34)

Verkondiging over Handelingen 2,16-21

            Wat je moet weten over Pinksteren

Zingen Gezang 477

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen “Leid mij, Heer, o machtig Heiland” (Op toonhoogte141)

Zegen