Liturgie ochtenddienst 7 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 8, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 7 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom

In memoriam zr. Jannie Bloemendaal-Veldman

Zingen Gezang 14 : 1, 3, 5

Mededelingen

Zingen “Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem” (Op toonhoogte 131)

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 133

Gebed

Wet

Zingen Psalm 25 : 2, 4 OB

Schriftlezing: Filippenzen 1:27-2:18 (NBV)

Zingen met de kinderen: “Dit is mijn hand en dat mijn voet” (Op toonhoogte 489)

Moment voor de kinderen

Zingen “Laat die gezindheid bij u wezen” (Zingende Gezegend 88)

Verkondiging over Filippenzen 2,1-5

            Ben ik er voor de ander, zoals Jezus er was voor mij?

Zingen “Hij kwam bij ons heel gewoon” (Op toonhoogte 114)

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen Psalm 22 : 11

Zegen