Liturgie ochtenddienst 6 januari – ds. A. van der Heijden, Zaandam

Posted by on jan 6, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 6 januari – ds. A. van der Heijden, Zaandam

Zingen: Gezang 160: 1 en 2

Votum en groet

Zingen: Gezang 160: 3

Lezing van de wil van God: Filippenzen 2:5-11

Zingen: Psalm 8: 1, 2 en 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Lukas 2: 21; Handelingen 4:8-12; Galaten 4: 4-7

Zingen: OTH422: ‘’Zijn naam is Jezus’

Zingen: Gezang 146: 1, 2, 3 en 4

Preek: De naam Jezus

1. Wordt over de Heiland uitgeroepen om te drágen …

2. Wordt ons toegeroepen om op te vertrouwen!

Zingen: JdH33: 1, 2 en 3 Daar ruist langs de wolken

Dankzegging en voorbeden, afgesloten met Onze Vader

Collecte

Zingen: Gezang 446: 1, 3, 5 en 7

Zegen