Liturgie ochtenddienst 5 augustus – ds. M.W. Vrijhof, Arnhem*

Posted by on aug 5, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 5 augustus – ds. M.W. Vrijhof, Arnhem*

Morgendienst 10.00 uur

1. Mededelingen van de kerkenraad

2. Zingen: Gez. 328:1,2,3 Here Jezus om uw Woord

3. Votum en groet (staande)

4. Zingen (staande) Evang. Liedbundel 254 Ere zij de Vader en de Zoon (= klein gloria)

5. Gebed van verootmoediging

6. Zingen: Ps 32:1,2 (NB)

7. Verkondiging van genade

8. Zingen: Ps 32:3 (NB)

9. Leefregels

10. Zingen Ps 32:4 (NB)

11. Gebed

12. Schriftlezing (NBV) Kolossenzen 1:12-23

13. OTH 510: 1,2 ‘Hij is machtig’

14. Zingen Opw. 277 Machtig God, sterke Rots

15. Preek (thema)

16. Zingen Ps 145:1,4 (NB)

17. Dankgebed

18. Collecten

19. Slotzang (staande) Ps 97:1,6 (NB)

20. Zegen, gevolgd door gezongen amen