Liturgie ochtenddienst 4 augustus – ds. K. van den Boogert

Posted by on aug 2, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 4 augustus – ds. K. van den Boogert

1. Mededelingen van de kerkenraad

2. Zingen Gezang 446 : 1, 2, 3 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

3. Votum en groet (staande)

4. Zingen (staande) Psalm 100 Juicht Gode toe, bazuint en zingt

5. Lezing geboden

6. Zingen Psalm 133 Zie toch hoe goed

7. Gebed

8. Schriftlezing(en) (NBV) Filippenzen 2 : 1 – 11 en Mattheus 25 : 31 – 40

9. Eventueel kinderlied ELB 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar

11. Zingen Gezang 328 Here Jezus, om uw woord

11. Preek (thema) Blik op anderen #DOESLIEF!!

12. Zingen Gezang 481 : 1, 2, 4 O grote God die liefde zijt

13. Dankgebed

14. Collecten

15. Slotzang (staande) Psalm 150 Looft God, looft Hem overal

16. Zegen, gevolgd door gezongen amen