Liturgie ochtenddienst 28 april – ds. P.R. Baas (GKv)

Posted by on apr 26, 2019 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 28 april – ds. P.R. Baas (GKv)

1. Mededelingen van de kerkenraad

2. Intochtslied: DNP 122 : 1, 3 (Wat was ik blij toen mij een stem)

3. Votum en groet (staande)

4. Zingen: LvdK 1973 Ps. 134 (staande) (Gij dienaars aan de HEER gewijd)

5. Lezing geboden

6. Zingen: Ps. 119, 45, 47 (O HEER, uw woord bestaat in eeuwigheid) (OB)

7. Gebed

8. Schriftlezing: I Joh. 5 : 1- 12 (NBV)

9. kinderlied: Jezus is de Goede Herder (E&R 230 of Evang. Liedbundel 452)

10. Zingen: GK 2006 Gez. 70 of Evang. Liedbundel 26 (Gij dienaars van Hem, die alles regeert)

11. Tekst: I Joh. 5 : 5 – 11 (NBV)

12. Verkondiging Jezus, de Zoon van God

  1. De mens Jezus is de Zoon van God.
  2. Dat getuigenis moet je geloven.
  3. Dan ontvang je in Hem eeuwig

13. Zingen: DNP Ps. 110 : 1, 2, 3 (De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken)

14. Lezing deel avondmaalsformulier over de zelfbeproeving

15. Gebed van dank en voorbede

16. Collecten

17. Slotzang: Opw. 123 (staande) (Groot is uw trouw, o Heer)

18. Zegen met gezongen amen