Liturgie ochtenddienst 26 augustus – ds. W.J. Quist, Amersfoort

Posted by on aug 26, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 26 augustus – ds. W.J. Quist, Amersfoort

1. Mededelingen van de kerkenraad

2. Zingen: gezang 457

3. Votum en groet (staande)

4. Zingen: psalm 93 (staande)

5. Lezing geboden

6. Zingen: Op Toonhoogte 349 (Vader, vol van vrees en schaamte)

7. Gebed

8. Schriftlezing: Matteüs 16: 13 – 28 (NBV)

9. Kinderlied: Op Toonhoogte 531 (Jezus is de Goede Herder)

10. Zingen: gezang 252: 3, 4

11. Preek

Tekst: Matteüs 16: 24

Thema: “achter Jezus aan willen komen…

12. Zingen: psalm 84: 3, 4

13. Dankgebed

14. Collecten (kinderen komen onder het voorspel van de slotzang terug uit de nevendienst)

15. Slotzang: psalm 68: 7 (staande)

16. Zegen, gevolgd door gezongen amen