Liturgie ochtenddienst 21 oktober – stud. R. de Jong

Posted by on okt 21, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 21 oktober – stud. R. de Jong

Mededeling van de kerkenraad

Zingen Opwekking 354 ‘Glorie aan God’

Votum

Zingen ps. 45: 5 en 6 OB

Lezing van de tien Geboden

Psalm 103: 3 en 4 LvK

Gebed en voorbede

Schriftlezing HSV Lukas 5:27-32

Kinderlied: OTH 430: 1-5 ‘Hosanna, hosanna, we maken een rij’.

Psalm 106: 2 en 22 LvK

Verkondiging Luk. 5:27-29 – ‘Jezus zegt: Volg Mij’

1. Jezus ziet;

2. Jezus gebiedt;

3. Jezus wordt gevolgd.

Psalm 17: 2 en 7 LvK

Dankgebed

Inzameling van gaven

Slotpsalm 86: 6 en 8 OB

Zegenbede en gezongen amen