Liturgie ochtenddienst 2 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 2, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 2 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen “Door uw genade, Vader” (Op toonhoogte 241)

Stil persoonijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 33 : 2, 8

Gebed

Een nieuw seizoen

Zingen “Ik zie een poort wijd open staan” : 1, 2 (Op toonhoogte 197)

Lezing van de Wet

Zingen Psalm 6 : 1, 2, 5

Schriftlezingen: Efeziërs 2:1-10 en 3:14-21 (NBV)

Zingen met de kinderen: “Vader in de hemel” (Op toonhoogte 551)

Afscheid van de kindernevendienst en de Bijbelklas

Zingen Psalm 103 : 3, 5

Verkondiging over Efeziërs 2:8-10

            Genade

Zingen “Dank U, mijn Vader, voor al uw genade” (Op toonhoogte 268)

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen Gezang 451 : 1, 3

Zegen