Liturgie ochtenddienst (HA) 17 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 12, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst (HA) 17 maart – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen Gezang 177 : 1, 2, 3, 6

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 5 : 1, 2, 6

Gebed

Wet

Zingen “Vader, vol van vrees en schaamte” (Op toonhoogte 249)

Schriftlezing: Romeinen 7:14-26 (HSV)

Zingen met de kinderen: “’k Heb Jezus nodig” (Op toonhoogte 498)

Moment voor de kinderen

Zingen Psalm 130 : 1, 2, 3

Verkondiging over Romeinen 7:21-26

            De houdgreep van de zonde

Zingen Gezang 88 (melodielijn)

Heilig Avondmaal

– lezing formulier

– zingen Gezang 449

– gaande viering

– lofprijzing

– zingen Psalm 103 : 3

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen “Zo lief had God de Vader ons” (Op toonhoogte 133)

Zegen