Liturgie ochtenddienst 17 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 17, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 17 juni – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen
Zingen “U brengt ons samen als kerk van de Heer”(Op toonhoogte 363)
Stil persoonlijk gebed
Votum & groet
Zingen Psalm 90 : 1, 8
Gebed
Lezing van Jesaja 1:11-17 (HSV)
Zingen Psalm 51 : 4
Lezing van Johannes 13:12-17 (HSV)
Zingen: “Aan de maaltijd wordt het stil” (Op toonhoogte 369)
Schriftlezingen: Hebreeën 11:1-10 en 11:32-12:3 (HSV)
Zingen met de kinderen: “Here, maak mij uw wegen bekend” (Op toonhoogte 505)
Moment voor de kinderen
Zingen Psalm 139 : 9, 14
Verkondiging over Hebreeën 12:1-3
            Geloven: hoe haal je de finish?
Zingen Psalm 18 : 9
Openbare belijdenis van het geloof door Jan Hendrik Bosch, Robert Lubben en Tessa de Wilde
– onderwijs
– belijdenisvragen en zegen
– toezingen: “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Op toonhoogte 159)
– aanmoedigingsgeschenk van de kerk
– Tessa de Wilde zingt (met zus en nicht) Zegekroon
Dankgebed & voorbede
Collecte
Zingen “Heer, wijs mij uw weg” (Op toonhoogte 276)
Zegen