Liturgie ochtenddienst 16 juni – Prof. dr. J.W. Maris

Posted by on jun 15, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 16 juni – Prof. dr. J.W. Maris

mededelingen

zingen LvdK gez 89:1,2,5

stil gebed

votum en groet

zingen Ps 138:1,2

Gods geboden

zingen SB 3

gebed om de opening van Gods Woord

Bijbellezing Efeziërs 4:17-32 NBV

Zingen OTH 551:1,2,3 Vader in de hemel

zingen Ps 75:1

preek (over Ef. 4:30) 

Waarom de zonde zo erg is?
Vanwege de Heilige Geest, die                 
– het waarmerk is van de gelovigen                 
– de Geest van de heilige God is

zingen Ps 51:5

dankgebed en voorbeden

collecte

zingen LvdK gez 473:1,3,5,10

zegen (met gezongen Amen)