Liturgie ochtenddienst 15 april – ds. A. J. Maasland, ICF Apeldoorn

Posted by on apr 15, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 15 april – ds. A. J. Maasland, ICF Apeldoorn

 1. Mededelingen van de kerkenraad
 2. Zingen LvdK 444:1,2 en 3
 3. Votum en groet
 4. Zingen Psalm 84:1,3 en 6
 5. Lezing geboden (NT-perspectief): Efeze 5 vers 1 tot en met 20
 6. Zingen Psalm 130 vers 2 en 3
 7. Gebed
 8. Presentatie ICF
 9. Aansluitend (kinder)lied Op Toonhoogte 498: ‘‘k heb Jezus nodig, heel mijn leven’ (2 coupletten)
 10. Schriftlezing NBV: Psalm 42
 11. Zingen Opw. 281
 12. Preek n.a.v. Psalm 42 vers 6.
  1. Thema: Hoop op God 
 13. Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3, versie De Nieuwe Psalmberijming
 14. Dankgebed
 15. Collecten
 16. Slotzang (staande) Lvd K 291:1 en 2
 17. Zegen, gevolgd door gezongen amen