Liturgie ochtenddienst 11 augustus – ds. J. Groenleer

Posted by on aug 7, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 11 augustus – ds. J. Groenleer

1. Mededelingen van de kerkenraad

2. Zingen Ps. 70:1,2

3. Votum en groet (staande)

4. Zingen (staande) Ps. 68:7,9

5. Onderwijs uit Romeinen 12

6. Zingen Gez. 437:1,2,3

7. Gebed voor de opening van de Schriften

8. 1ste Lezing: Jesaja 65:17-25 NBV

9. Zingen Ps. 33:4,7,8

10. 2de Lezing: Hebreeën 11:1-3,8-16 NBV

11. Kinderlied OTH 365 Abraham, Abraham

12. Verkondiging (Tekst: Jesaja 65:17a)

13. Zingen Gez. 288:1,4,8

14. Dankzegging en gebeden

15. Inzameling van de gaven

16. Slotzang (staande) Ps. 149:1,3

17. Zegen, gevolgd door gezongen amen