Liturgie middag(zang)dienst 17 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 17, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middag(zang)dienst 17 juni – ds. B.A.T. Witzier

Welkom

Zingen “Samen in de naam van Jezus” (Op toonhoogte 360)

Zingen “Lof zij de Heer”: 1, 2, 3, 5 (Gezang 434)

Votum & groet

Zingen “Ik zal er zijn”  (Op toonhoogte)

Zingen “U, die mij geschapen hebt” (Op toonhoogte 292)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 139 (NBV)

Zingen “Jezus is…”  (Op toonhoogte 533)

Zingen “Heer, U kent mij als geen ander”  (Op toonhoogte 501)

Zingen “God kent jou vanaf het begin”  (Op toonhoogte 497, gewijzigde versie)

Overdenking over Psalm 139

            U ziet mij!

Zingen “Heer, U doorgrondt en kent mij” (Op toonhoogte 69)

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen “God van licht” (Opwekking 807)

Geloofsbelijdenis

Zingen “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Op toonhoogte 159

Zegen