Liturgie middag(zang)dienst 16 december – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on dec 16, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middag(zang)dienst 16 december – ds. B.A.T. Witzier

Mededelingen

Kinderkoor: wij zijn op weg

Sela – verwachten

Votum en groet

Gezang 138 – Komt allen tezamen (OTH 89: 1,2 en 4)

Gezang 143 – Stille nacht, heilige nacht (OTH 100: 1,2 en 3)

Gebed

Kinderkoor: Ik heb een plekje voor Jezus

Kinderkoor: Goed nieuws

Schriftlezing: Lucas 2:1-14 en 1 Tessalonicenzen 5:1-9 (NBV)

Sela- Zo is het beloofd

Preek – wat een geweldige nacht

Sela – De minsten van de mensen

Gezang 135 – Hoor de engelen zingen d’eer (OTH 82)

Jubel het uit – OPW 525

Collecte

Geloofsbelijdenis

Opwekking 807 – God van licht

Zegen + gezongen amen