Liturgie middagdienst (HA) 17 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 12, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst (HA) 17 maart – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen “’t Is middernacht en in de hof” (Op toonhoogte 117)

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 142 : 1, 2, 3, 4 (vers 2 en 4 met tegenstem)

Heilig Avondmaal

– formulier

– zingen Psalm 116 : 1, 2, 3

– vieren

– zingen Psalm 116 : 4, 6

Gebed

Schriftlezingen Matteüs 26:30-46 en Hebreeën 5:7-9 (NBV)

Zingen Gezang 180 : 1, 2, 3, 4

Verkondiging over Matteüs 26,30-46

            Jezus en de beker die de Vader voorhoudt

Zingen Gezang 180 : 5, 6, 7

Dankgebed & voorbede

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 461 : 1, 2, 6, 7

Zegen