Liturgie middagdienst 9 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 9, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 9 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen Gezang 463 : 1, 2, 5

Persoonlijk stil gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 27 : 2, 4

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 16:1-12 en 22:23-40 NBV

Zingen Psalm 26 : 1, 2, 3

Verkondiging over Matteüs 16,5-12

            “Wees op je hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en sadduceeën!”

Zingen Gezang 168 : 1, 2, 5, 6

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen “Jezus alleen” (Op toonhoogte 199)

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 146 : 3, 6, 8 OB

Zegen