Liturgie middagdienst 9 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 7, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 9 juni – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen Gezang 242 : 2, 7

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 63 : 1

Gebed

Zingen “Ik wens je…” (Op toonhoogte 520)

Schriftlezing: Ezechiël 47:1-12; Johannes 7:37-39; Openbaring 22:1-5 (NBV)

Zingen “Ruis, o Godsstroom der genade” (Hervormde Bundel Gezang 87)

Verkondiging over Ezechiël 47,1-12

            “Overal waar de rivier stroomt komt leven”

Zingen “Al mijn zonden, al mijn zorgen” (Op toonhoogte 239) 

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen Psalm 68 : 9

Geloofsbelijdenis

Zingen “Zegen mij” (Op toonhoogte 167)

Zegen