Liturgie middagdienst 8 april – ds. W.J. Quist, Amersfoort

Posted by on apr 8, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 8 april – ds. W.J. Quist, Amersfoort

1. Mededelingen van de kerkenraad

2. Zingen: op toonhoogte 16

3. Stil gebed + Votum en groet (staande)

4. Zingen: psalm 27: 1, 2, 4 (staande)

5. Gebed

6. Schriftlezing: Galaten 1: 11 – 16a; 2: 15 – 21 (NBV)

7. Zingen: op toonhoogte 316

8. Preek

tekst: Galaten 2: 20

thema: “Je moet niets… je mag en wilt wel!”

9. Zingen: gezang 323: 1, 2, 4, 8

10. Dankgebed

11. Collecten

12. Zingen: psalm 27: 7

13. Geloofsbelijdenis (staande)

14. Slotlied: psalm 97: 5, 6 (staande)

15. Zegen, gevolgd door gezongen amen