Liturgie middagdienst 7 oktober – ds. E. Everts, Deventer

Posted by on okt 7, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 7 oktober – ds. E. Everts, Deventer

 

 1. Mededelingen van de kerkenraad
 2. Zingen LvdK 460: 1, 3 “Loof de Koning, heel mijn wezen”
 3. Votum en groet (staande)
 4. Zingen Psalm 27: 1, 3 “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here”
 5. Gebed
 6. Schriftlezing(en) (NBV): 1 Tim.6:11-16
 7. Zingen Psalm 27: 7 “O als ik niet met opgeheven hoofde”
 8. Preek (Aanmoediging, speciaal voor u)
 9. Zingen LvdK 442: 1, 2, 3, 4 “Jezus, ga ons voor”
 10. Dankgebed
 11. Collecten
 12. Zingen Psalm 18: 9 “Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden”
 13. Geloofsbelijdenis
 14. Slotlied (staande) Zingen LvdK 456: 1, 2 “Zegen ons Algoede”
 15. Zegen, gevolgd door Zingen LvdK 456: 3 “Amen, amen, amen”