Liturgie middagdienst 7 april – ds. W. M. van Wijk, Deventer

Posted by on apr 8, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 7 april – ds. W. M. van Wijk, Deventer

 1. welkom en mededelingen
 2. Intro
  1. Votum en zegen (voorganger)
  2. Zingen Ps 43 :  1, 2, 3 O God kom mijn geding beslechten
  3. Gebed
  4. zingen: Ps 43 : 4, 5 Dan ga ik op tot Gods altaren
 3. Woordbediening
  1. introductie met tekst uit Jes 55:10 (door predikant)
   1. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
  2. als gebed om de Heilige Geest  – LvK Gez 326 :  5 O Gij die wilt ontmoeten
  3. lezing van de Schrift Jakobus 2 : 1 – 13, Luk 18 :  9 – 14
 4. kinderen naar zondagsschool/bijbelklas
  1. prediking
  2. Amenlied LvK Gez 107 : 1, 2, 4 Wie zich hovaardig heffen
 5. dankgebed
 6. Collecte
 7. Slotzang Geloofsbelijdenis
 8. Zegen (voorganger)
 9. Amen (door gemeente)