Liturgie middagdienst 6 januari – ds. A. van der Heijden, Zaandam

Posted by on jan 6, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 6 januari – ds. A. van der Heijden, Zaandam

Vóór de dienst: Opwekking 464 – Wees stil voor het aangezicht van God

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 172: 1 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Voor de kinderen: Het verhaal van de schat van Rabbi Eisik

Schriftlezingen: Matthéüs 3: 13-17 en Matthéüs 13: 44-46

Zingen: Gezang 47: 1 en 3

Preek – Wat er met je gebeurt als je in God gaat geloven!

Zingen: Gezang 430: 1, 2, 3 en 6

Dankzegging en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader

Collecte

Gezongen Geloofsbelijdenis