Liturgie middagdienst 28 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 26, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 28 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen “Jezus, U blijft niet op afstand staan” (Op toonhoogte 281)

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 27 : 1, 4

Gebed

Schriftlezing: Lucas 12:4-7,22-31; Romeinen 8:31-39; 14:7-8; 1 Petrus 1:14-20 (NBV)

Zingen Gezang 446 : 1, 2, 3, 4, 6

Lezing van Heidelbergse Catechismus 1.1

Verkondiging a.d.h.v. Heidelbergse Catechismus 1.1

            Het levensgeheim van een christen

Zingen “Heer, U bent mijn leven” (Op toonhoogte 190)

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen Psalm 61 : 3, 4

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 73 : 10

Zegen