Liturgie middagdienst 26 augustus – ds. W.J. Quist, Amersfoort

Posted by on aug 26, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 26 augustus – ds. W.J. Quist, Amersfoort

 1. Mededelingen van de kerkenraad
 2. Zingen: Op Toonhoogte 236 (Wees stil voor het aangezicht van God)
 3. Votum en groet (staande)
 4. Zingen: psalm 36: 2 + 68: 10, 17 (staande)
 5. Gebed
 6. Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 – 20 (NBV)
 7. Zingen: gezang 469: 1, 3 (kinderen verlaten onder het voorspel de kerkzaal om naar de Zondagsschool en Bijbelklas te gaan)
 8. Preek
 9. Tekst: Efeziërs 6: 18
 10. Thema: “Laat u bij het bidden leiden door de Geest”
 11. Zingen: gezang 459: 1, 5, 6, 7
 12. Dankgebed
 13. Collecten
 14. Zingen: psalm 105: 1
 15. Geloofsbelijdenis (staande)
 16. Slotlied: gezang 95 (staande)
 17. Zegen, gevolgd door gezongen amen