Liturgie middagdienst 24 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 29, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 24 maart – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen Gezang 181 : 1, 3, 4

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 141 : 1, 2, 3

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 16:13-23 en 26:20-35.47-56 (NBV)

Zingen Gezang 187 : 1

Schriftlezing: Matteüs 26:57-75 (NBV)

Zingen Psalm 38 : 1, 3, 12

Verkondiging over Matteüs 26,69-75

Zingen Gezang 371 : 1, 9, 10, 11 (melodie Psalm 134)

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen Psalm 57 : 1, 5

Geloofsbelijdenis

Zingen “Waar bent u God” (Op toonhoogte 263)

Zegen