Liturgie middagdienst 23 december – ds. R. Vrijhof, Arnhem

Posted by on dec 23, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 23 december – ds. R. Vrijhof, Arnhem

 

1. Mededelingen van de kerkenraad

2. Zingen LB Gez. 319:1,2,3,4 Looft God die zegent al wat leeft

3. Votum en groet (staande)

4. Zingen Ps 133:1,2,3 (NB)

5. Gebed

6. Schriftlezingen (NBV)

– Numeri 6:22-27

– Lukas 24:50-52

7. Zingen: Ps 29:1,5,6 (NB)

(kinderen verlaten onder het voorspel de kerkzaal om naar de Zondagsschool en Bijbelklas te gaan)

8. Preek 

9. Zingen: LB Gez. 409:1,4,5 Laat ons de Heer lofzingen

10. Dankgebed

11. Collecten

12. Zingen Ps 67:1,2 (NB)

13. Geloofsbelijdenis (staande)

14. Slotlied (staande): LB Gez. 456:1,2,3 Zegen ons Algoede

15. Zegen, gevolgd door gezongen amen