Liturgie middagdienst 21 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 17, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 21 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen Psalm 118 : 9, 8T (let op: omgekeerde volgorde!)

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 149 : 1, 2, 3

Gebed

Zingen Gezang 213 : 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a (wisselzang)

Doopsbediening Dirk Frederik (Rijk) Driessen

– lezing formulier

– zingen “In het water van de doop” (Op toonhoogte 358) de drie coupletten met refrein 1 (dus zonder brug en refrein 2)

– doopvragen

– doopgebed

– bediening van de doop

– vraag aan de gemeente

– zingen Psalm 90 : 1

– moment met de kinderen

– zingen met de kinderen: “Klap in je handen van blijdschap” (Op toonhoogte 432)

Lezing van Kolossenzen 3:1-17

Zingen Psalm 18 : 9

Schriftlezing: Matteüs 28:1-10

Moment voor de kinderen

Zingen Gezang 215

Verkondiging over Matteüs 28,3-6

            Pasen: bevrijdingsfeest voor bange mensen

Zingen: “Jezus alleen” (Op toonhoogte 199)

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen “Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft” (Op toonhoogte 111)

Zegen