Liturgie middagdienst 20 mei – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mei 20, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 20 mei – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen “Breng ons samen” (Op toonhoogte 363)

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 72 : 1, 6

Gebed

Schriftlezingen: Psalm 133 en Romeinen 14 (HSV)

Zingen Psalm 133 (De nieuwe psalmberijming)

Verkondiging over Romeinen 14,17-19

            Dienstbaar aan Gods Koninkrijk

Zingen Gezang 106 : 2, 3

Dankgebed & voorbede

Bevestiging ouderling en diakenen

– lezing formulier

– zingen Psalm 134 : 1, 2

– beantwoording van de vragen

– vraag aan de gemeente

– zingen Psalm 134 : 3

– dankwoord aan aftredende ambtsdragers

– gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen “Zegen mij op de weg die ik moet gaan” (Op toonhoogte 167)

Zegen