Liturgie middagdienst (HA) 20 januari – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jan 18, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst (HA) 20 januari – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen Gezang 463 : 1, 3, 5

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 131 (vers 2 met tegenstem)

Heilig Avondmaal

– lezing formulier

– zingen Gezang 33

– vieren

– lofprijzing

Gebed

Schriftlezingen: Psalm 37:1-11; Matteüs 5:5; 5:38-42; 11:28-30 (HSV)

Zingen “Spreek, o Heer, door uw heilig woord” (Op toonhoogte 233)

Verkondiging over Matteüs 5,5

            De kracht van zachtheid

Zingen Gezang 107 : 1, 3, 4

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen Psalm 4 : 1

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 4 : 2, 3

Zegen