Liturgie middagdienst 18 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 18, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 18 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen “Spreek, o Heer, door uw heilig woord” (Op toonhoogte 233)

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 127 : 1, 2

Gebed

Schriftlezingen 1: Exodus 20:8-11; 23:12; Deuteronomium 5:12-15; Lucas 4:14-16

Zingen Psalm 92 : 1, 2 OB

Schriftlezingen 2: Marcus 2:23-28; Handelingen 15:19-21; 20:7; Romeinen 14:5-6; Kolossenzen 2:16-17

Zingen “Uw rust in mijn leven” Psalm voor Nu 23 (Op toonhoogte 9)

Verkondiging over Kolossenzen 2,16-17; Romeinen 14,5-6 en Handelingen 15,19-21

Moet een christen de rustdag houden?

Zingen “Dit huis een herberg onderweg” (Zingende Gezegend 213)

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen Psalm 150 : 1

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 150 : 2

Zegen