Liturgie middagdienst 14 oktober – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on okt 14, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 14 oktober – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen Psalm 115 : 1, 2, 3

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 33 : 2, 5, 8

Gebed

Zingen “Waar bent U God” (Op toonhoogte 263)

Schriftlezingen: Handelingen 17:15-34 (HSV)

Zingen Gezang 86 : 1, 2, 3, 4

Verkondiging over Handelingen 17:15-34

            “Alle mensen – dus ook epicureeërs en stoïcijnen! – moeten zich bekeren!”

Zingen Gezang 86 : 6, 7, 9, 10

Dankzegging & voorbede

Collecte

Zingen Geloofsbelijdenis

Zegen