Liturgie middagdienst 14 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 10, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 14 april – ds. B.A.T. Witzier

Jubileumdienst 125 jaar CGK Apeldoorn-Centrum

Welkom & mededelingen

Zingen Psalm 122 : 1 (LvdK)

Zingen Psalm 146 : 1, 3, 4 OB (melodie JohdeHeer)

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 98 : 1, 2T, 3, 4T (LvdK)

Zingen “Juich aarde, juicht alom de Heer” (Op toonhoogte 45)

Gebed

Zingen “Wat hou ik van uw huis” (Psalmen voor Nu 84)

Schriftlezing 1: Handelingen 11:19-26

5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Barnabas

Zingen: “Psalm 23” (Sela)

Schriftlezing 2: 1 Samuël 2:1-10

5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Samuëls moeder

Zingen: “Here, maak mij uw wegen bekend” (Op toonhoogte 505)

Schriftlezing 3: Johannes 1:35-42

5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Andreas

Zingen: “Altijd bij U” (Sela)

Schriftlezing 4: Psalm 117

5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met alle volken

Zingen “Looft de Here, alle gij volken” (canon) (Op toonhoogte 50)

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen Psalm 68 : 10 OB

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 150 : 3 (OB); Psalm 108 : 1 (LvdK); “Samen in de naam van Jezus”

Zegen