Liturgie middagdienst 13 januari – ds B.A.T. Witzier

Posted by on jan 12, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 13 januari – ds B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen Gezang 329

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 119 : 12, 40

Gebed

Schriftlezingen: Matteüs 7:24-29; Johannes 5:36-40; Romeinen 15:1-6; 2 Timoteüs 3:14-17 en 2 Petrus 1:16-21 (NBV)

Zingen “Het woord van God” (Op toonhoogte 230)

Verkondiging over

            Waarom heeft de Bijbel iets over mij te zeggen?

Zingen Gezang 326 : 1, 2, 3, 4

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen “Woord, voor ons geschreven” : 1, 3, 5 (Op toonhoogte 237)

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 56 : 5 OB

Zegen