Liturgie middagdienst 1 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 1, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 1 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen “Heer, ik prijs Uw grote naam” (Op toonhoogte 315)

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 98 : 1 en Psalm 118 : 8 (118:8 met tegenstem)

Gebed

Zingen Psalm 145 : 1, 2

Schriftlezing: Johannes 20:1-10,19-29 (NBV)

Zingen Gezang 209 : 1, 3, 4, 6 (met melodielijn)

Verkondiging over Johannes 20:1-10

            Wat zie je, als je kijkt in het lege graf?

Zingen “Niet zien en toch geloven” (Zingende Gezegend 169, mel Gezang 303 LvdK)

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen geloofsbelijdenis

Zegen