Liturgie Hemelvaartsdienst 10 mei (Gezamenlijke dienst met CGK Andreaskerk) – ds. S.B. van der Meulen

Posted by on mei 10, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie Hemelvaartsdienst 10 mei (Gezamenlijke dienst met CGK Andreaskerk) – ds. S.B. van der Meulen

Mededelingen en welkom
Zingen: Opwekking 366
Stil gebed
Woord van Vertrouwen
Groet namens God
Zingen: Psalm 47: 1, 2, 3
Gebed
Lezen: Johannes 20:19-23
Zingen: ELB 79:1,2,3
Lezen: Handelingen 1:1-14
Zingen: Lied 231: 1, 2, 3
Verkondiging: n.a.v. Handelingen 1: 7, 8
Zingen: Lied 481: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Zingen: Psalm 99: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen ELB 341 Heer, God, U loven wij
Zegen en Zingen: Amen