Liturgie Hemelvaartsdag 30 mei – ds. A. Brons, Apeldoorn-Oost

Posted by on mei 29, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie Hemelvaartsdag 30 mei – ds. A. Brons, Apeldoorn-Oost

Welkom en mededelingen

· Zingen: Gez. 101: 1, 3, 4, 5 – Om Christus’ wil zijn wij verblijd

· Stil gebed, votum en groet

· Zingen: Ps. 110: 1, 2, 3 DNP – De HEER heeft tot mijn heer…

· Gebed

· Schriftlezing: Handelingen 1:1-11

· Kinderlied: Op toonhoogte 446 – toen de Heer was opgestaan

· Zingen: Gez. 234 – Al heeft Hij ons verlaten

· Verkondiging

· Zingen: Opwekking 311 – ’k Heb geloofd en daarom zing ik

· Dankgebed

· Collecte

· Zingen: Gez. 231: 1, 3, 4 – Wij knielen voor uw zetel neer

· Zegen