Liturgie Eerste Kerstdag – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on dec 25, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie Eerste Kerstdag – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen Gezang 134 : 1, 2, 3

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 98 : 3, 4 (vers 4 met tegenstem)

Gebed

Lezen Filippenzen 2:5-11

Zingen Gezang 141 : 1, 3

Schriftlezingen: Jesaja 9:1-6 en Matteüs 1:18-25

Zingen met de kinderen “Vader in de hemel” : 1, 2, 3, 4, 5 (Op toonhoogte 417)

Moment voor de kinderen

Zingen “Want een kind is ons geboren” (Op toonhoogte 103)

Overdenking 1

            Want een kind is ons geboren

Zingen Gezang 26 : 1, 3

Overdenking 2

            Wonderbare raadsman

Zingen Gezang 476 : 1

Overdenking 3

            Goddelijke held

Zingen Gezang 139 : 1, 3

Overdenking 4

            Eeuwige vader

Zingen “Jezus, U blijft niet op afstand staan” : 1, 2, 3, 4 (Op toonhoogte 281)

Overdenking 5

            Vredevorst

Zingen Psalm 72 : 1, 6

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen “Wij trekken in een lange stoet” : 1, 2, 3, 4 (Op toonhoogte 104)

Zegen