Liturgie dankdagdienst 7 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 7, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie dankdagdienst 7 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen

Zingen Psalm 136 : 1, 3, 12, 13

Stil persoonlijk gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 65 : 1, 6

Gebed

Schriftlezingen: Handelingen 14:5-18 (HSV)

Zingen Psalm 115 : 1, 2, 3

Verkondiging over Handelingen 14,15-18

            Ere wie ere toekomt!

Zingen Psalm 67 De Nieuwe Psalmberijming

Dankgebed I – Gods zegen in gewas en arbeid

Zingen “Voor al uw goede gaven, Heer” (Op toonhoogte 554)

Dankgebed II – Gods zegen in het menselijk samenleven

Zingen “Dank U” : 2, 4, 6 (Op toonhoogte 146)

Dankgebed III – Gods zegen in geloof en kerk

Zingen “Samen in de naam van Jezus” (Op toonhoogte 360)

Dankgebed + stil gebed + Onze Vader

Collecte

Zingen Gezang 393

Zegen