Kerkdiensten

Liturgie ochtenddienst 11 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 11, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 11 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Hier in uw heiligdom” : 1, 2, 3 (Op toonhoogte 231) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 31 : 1, 2, 3 Gebed Wet Zingen Gezang 280 : 1, 2, 3 Schriftlezingen: Nahum 1:1-8; 2:4-11; 3:1-7.18-19 (NBV) Zingen met de kinderen: “Ik zag een kuikentje” (Op toonhoogte 522) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 76 : 4, 5 Korte inleiding op Nahum Zingen Psalm 94 : 1, 6 Verkondiging over Nahum             Nahum: De dreiging en troost van Gods macht Zingen Psalm 2 : 1, 2, 4 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 279 : 7...

Read More

Liturgie dankdagdienst 7 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 7, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie dankdagdienst 7 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 136 : 1, 3, 12, 13 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 65 : 1, 6 Gebed Schriftlezingen: Handelingen 14:5-18 (HSV) Zingen Psalm 115 : 1, 2, 3 Verkondiging over Handelingen 14,15-18             Ere wie ere toekomt! Zingen Psalm 67 De Nieuwe Psalmberijming Dankgebed I – Gods zegen in gewas en arbeid Zingen “Voor al uw goede gaven, Heer” (Op toonhoogte 554) Dankgebed II – Gods zegen in het menselijk samenleven Zingen “Dank U” : 2, 4, 6 (Op toonhoogte 146) Dankgebed III – Gods zegen in geloof en kerk Zingen “Samen in de naam van Jezus” (Op toonhoogte 360) Dankgebed + stil gebed + Onze Vader Collecte Zingen Gezang 393...

Read More

Liturgie ochtenddienst 4 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 4, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 4 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 1 : 1, 2 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 97 : 1, 2, 6 Gebed Wet Zingen Psalm 112 : 1, 3 Schriftlezingen: Micha 1:1-4; 2:1-3; 3:5-8; 4:1-5; 5:1-4a; 6:1-8; 7:1-7,18-20 (NBV) Zingen met de kinderen: “Jezus, open mijn oren” (Op toonhoogte 534) Moment voor de kinderen Zingen Gezang 284 : 1, 3 Inleiding op Micha Zingen “O Heer, de nacht komt over ons” : 1, 2, 3, 4 (Op toonhoogte 247) Verkondiging over Micha Micha: In een wereld vol zelfzucht uitzien naar de HEER Zingen “Hoger dan men ooit bergen zag” : 1, 2, 3 (Schriftberijming 16)(melodie Psalm 68) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Een vaste burcht is onze God” : 1, 2 (Op toonhoogte 179)...

Read More

Liturgie middagdienst 28 oktober – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on okt 28, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 28 oktober – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Als een hert” (Op toonhoogte 16) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 27 : 2, 4 Gebed Schriftlezingen: Matteüs 13:44-46, Filippenzen 3:7-14 en 2 Timoteüs 4:7-10 (HSV) Zingen Gezang 395 : 1, 2, 3, 4 Verkondiging over Matteüs 13:44-46, Filippenzen 3:12 en 2 Timoteüs 4:10a             Waar is het verlangen naar God? Zingen “Wees mijn verlangen” : 1, 2, 3, 4, 5 (Op toonhoogte 264) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 475 : 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 73 : 9, 10...

Read More

Liturgie ochtenddienst 28 oktober – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on okt 28, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 28 oktober – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 62 : 1, 7 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 108 : 1, 2 OB Gebed Lezing van de wet Zingen “Vaste rots van mijn behoud” : 1, 2 (Op toonhoogte 250) Schriftlezing 1: Jona 1 en 2 (NBV) Zingen met de kinderen: “Jona, Jona” (Op toonhoogte 464) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 139 : 4, 5 Schriftlezing 2: Jona 3 en 4 (NBV) Zingen Psalm 145 : 3 Inleiding op Jona             Jona: Niets zo onbegrijpelijk als Gods genade Zingen Gezang 484 : 1, 2, 3, 4 Verkondiging over Jona Zingen “Genade, zo oneindig groot” : 1, 2, 3, 4 (Op toonhoogte 182) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 451 : 3...

Read More

Liturgie middagdienst 21 oktober – prof. dr. H. J. Selderhuis

Posted by on okt 21, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 21 oktober – prof. dr. H. J. Selderhuis

Mededelingen van de kerkenraad Zingen Ps. 92: 1,2 en 3 Votum en groet (staande) Zingen Gez. 310: 1,2 en 3 Gebed Schriftlezingen (HSV): Exodus 12: 29-42 + Marcus 15:33-37 Zingen Ps. 99: 1 en 4 Preek Zingen Ps. 91: 1 en 3 Dankgebed Collecten Zingen Gez. 390: 1 Geloofsbelijdenis Slotlied (staande) Zingen Gez. 390:...

Read More