Kerkdiensten

Liturgie middagdienst 27 mei (HA) – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mei 27, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen “Welzalig de man die niet wandelt” (Op toonhoogte 1) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 119 : 21 Viering Heilig Avondmaal – formulier – zingen Psalm 40 : 1, 2, 3 – vieren – Onze Vader Zingen Psalm 32 : 3 Gebed om opening van Gods Woord Schriftlezing: Deuteronomium 30:11-20; Johannes 16:33 en 1 Johannes 5:3-5 (NBV) Zingen Gezang 7 Verkondiging over 1 Johannes 5:3-5             Geloof dat de wereld overwint Zingen Gezang 281 (vers 2 met tegenstem) Dankgebed & voorbede Collecte Geloofsbelijdenis Zingen Gezang 303 : 2, 3, 5...

Read More

Liturgie ochtenddienst 27 mei (HA) – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mei 27, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 121 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 91 : 1, 2 Gebed Lezing gedeelte avondmaalsformulier Zingen Psalm 17 : 3 Lezing gedeelte avondmaalsformulier Zingen Psalm 103 : 3 Schriftlezing Hebreeën 4:14-5:9 (HSV) Collecte Zingen Psalm 63 : 3 Verkondiging over Hebreeën 4,16             Met vrijmoedigheid naar de troon van genade Zingen “Nabij Gods hoog verheven troon” (Op toonhoogte 204) Lezing van gedeelte avondmaalsformulier Avondmaalsgebed Zingen “Hier in uw heiligdom” (Op toonhoogte 231) Avondmaalsbediening Zingen Schriftberijmingen 25 Dankgebed Zingen Gezang 255 : 1, 2, 4...

Read More

Liturgie middagdienst 20 mei – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mei 20, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen “Breng ons samen” (Op toonhoogte 363) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 72 : 1, 6 Gebed Schriftlezingen: Psalm 133 en Romeinen 14 (HSV) Zingen Psalm 133 (De nieuwe psalmberijming) Verkondiging over Romeinen 14,17-19             Dienstbaar aan Gods Koninkrijk Zingen Gezang 106 : 2, 3 Dankgebed & voorbede Bevestiging ouderling en diakenen – lezing formulier – zingen Psalm 134 : 1, 2 – beantwoording van de vragen – vraag aan de gemeente – zingen Psalm 134 : 3 – dankwoord aan aftredende ambtsdragers – gebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen “Zegen mij op de weg die ik moet gaan” (Op toonhoogte 167)...

Read More

Liturgie ochtenddienst 20 mei – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mei 20, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 242 : 1, 3, 6 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 25 : 2, 6 Solo Sacrament van de Heilige Doop bediend aan Liam Gerritsen – formulier – zingen “Stil, mijn ziel, wees stil” (Op toonhoogte 234) – doopvragen – doopgebed – doopsbediening – vragen aan gemeente – zingen Psalm 105 : 5 OB – moment met de kinderen – zingen met de kinderen: “Vul mij met uw Geest” (Op toonhoogte 448) – dankgebed Solo Gebed Schriftlezing 1: Handelingen 2:1-21 (HSV) Zingen Gezang 39 : 1, 4, 5, 6, 9 Schriftlezing 2: Handelingen 2:22-42 (HSV) Zingen Psalm 51 : 4, 5 Verkondiging over Handelingen 2,37-39             Welke weg wijst de Geest? Zingen “Heer, ik hoor van rijke zegen” : 1, 2, 3, 5 (JohdeHeer 132) Avondmaalsvoorbereiding Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Samen in de naam van Jezus” (Op toonhoogte 360)...

Read More

Liturgie middagdienst 13 mei – ds. G. van de Groep, Heerde

Posted by on mei 13, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Zingen: Psalm 89: 1 en 7  NB Votum en groet (staande) Zingen: Liedboek 288: 1, 2 en 5 (staande) Gebed Schriftlezing: Openbaring 19:1-10 HSV Zingen: Psalm 45: 7  OB Preek: Het hemels bruidsgewaad Zingen: Schriftberijming 36 Dankgebed Collecten Zingen: Psalm 150: 1 en 2  NB Geloofsbelijdenis Slotlied Liedboek: 399: 3 (staande) 15. Zegen, gevolgd door gezongen amen

Read More

Liturgie ochtenddienst 13 mei – ds. G. van de Groep, Heerde

Posted by on mei 13, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Zingen: Opwekking 383 Votum en groet (staande) Zingen: Psalm 99: 1, 2, 3, en 4  NB Lezing geboden Zingen: Schriftberijming 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 15-64: 12 en Handelingen 11: 12-14 HSV Zingen: Liedboek 35: 1, 2 en 3 Preek: Het adventsgebed om de komst van de Heilige Geest Zingen: Psalm 130: 3 en 4  OB Dankgebed Collecten Slotzang: Liedboek 300: 1, 2 en 5 Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More