Kerkdiensten

Liturgie middagdienst 1 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 1, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen “Heer, ik prijs Uw grote naam” (Op toonhoogte 315) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 98 : 1 en Psalm 118 : 8 (118:8 met tegenstem) Gebed Zingen Psalm 145 : 1, 2 Schriftlezing: Johannes 20:1-10,19-29 (NBV) Zingen Gezang 209 : 1, 3, 4, 6 (met melodielijn) Verkondiging over Johannes 20:1-10             Wat zie je, als je kijkt in het lege graf? Zingen “Niet zien en toch geloven” (Zingende Gezegend 169, mel Gezang 303 LvdK) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen geloofsbelijdenis...

Read More

Liturgie ochtenddienst 1 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 1, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen “Daar juicht een toon” (Op toonhoogte 108) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 149 : 1, 5 Gebed Solo “Maranatha” Wet Zingen Gezang 462 : 1, 4 Schriftlezing 1: Johannes 20:1-10 (HSV) Zingen Gezang 220 (wisselzang: 1a, 2a, 3m, 4v, 5a, 6m, 7v, 8a, 9a) Schriftlezing 2: Johannes 11: 17-44 (HSV) Zingen met de kinderen: “Klap in je handen van blijdschap” (Op toonhoogte 432) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 124 : 1, 3, 4 Verkondiging over Johannes 11,25-26             “Ik ben… de opstanding en het leven” Zingen Gezang 217 Dankgebed & voorbede Solozang/gemeente “U zij de glorie” (Op toonhoogte 129) Collecte Zingen “Jezus alleen” (Op toonhoogte 199)...

Read More

Liturgie Goede Vrijdagdienst 30 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 30, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 189 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 38 : 1, 12 Gebed Schriftlezing 1: Johannes 1:29-34 (NBV) Zingen Gezang 187 : 1 Schriftlezing 2: Johannes 19:16b-24 (NBV) Zingen Psalm 22 : 7, 11 Schriftlezing 3: Johannes 19:25-30 (NBV) Zingen Psalm 69 : 5 Verkondiging over Johannes 19,30             Volbracht Zingen “Zo lief had God de Vader ons” (Op toonhoogte 133) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Op die heuvel daarginds” : 1, 3 (JohdeHeer 836)...

Read More

Liturgie middagdienst 25 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 25, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 118 : 7 (De nieuwe psalmberijming) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen “Groot is de Heer” (Op toonhoogte 309) Zingen “Verlangen” (Sela) Gebed Zingen “Jezus’ liefde voor mij” (Op toonhoogte 268) Zingen “Waardig is het Lam” (Opwekking 615) Schriftlezing 1: Filippenzen 2:5-11 (NBV) Zingen “Hij kwam bij ons” (Op toonhoogte 114) Reisverslag reis naar Lesbos Zingen “Toon mijn liefde” (Op toonhoogte 369) Schriftlezing 2: Johannes 19:1-5 (NBV) Overdenking over Johannes 19:1-5             Is dat mijn Koning? Zingen “Is dat, is dat mijn Koning?” (Op toonhoogte 116) Dankgebed & voorbede Collecte Geloofsbelijdenis...

Read More

Liturgie ochtenddienst 25 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 25, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 22 : 1, 8 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 100 OB (vers 2, 4 met tegenstem) Gebed Wet Zingen Psalm 80 : 1, 2 Schriftlezing 1: Ezechiël 34:1-12 (HSV) Zingen Gezang 58 Schriftlezing 2: Johannes 10:11-30 (HSV) Zingen met de kinderen: “Jezus is de goede herder” (Op toonhoogte 531) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 23 : 1, 2 Verkondiging over Johannes 10,11-18.27-29             “Ik ben… de goede herder” Zingen Gezang 75 : 14, 15 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 181 : 1, 2, 4, 6...

Read More

Liturgie middagdienst 18 maart – ds. W. Smouter (NGK)

Posted by on mrt 18, 2018 in Liturgieën | 0 comments

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen Gez 177: 1, 2, 4 3. Votum en groet (staande) 4. Zingen (staande) Ps. 115: 1 en 2 5. Gebed 6. Schriftlezing(en) (NBV) 1 Petrus 4: 12-19 7. Zingen Gez 431: 1, 5, 6 8. Preek (thema) Als u lijdt omdat u christen bent 9. Zingen Ps 124: 1, 3, 4 10. Dankgebed 11. Collecten 12. Zingen Gez 95: 1 en 3 13. Geloofsbelijdenis (staande) 14. Slotlied (staande) Gez 481: 1 en 2 15. Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More