Liturgieën

Liturgie middagdienst 28 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 26, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 28 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Jezus, U blijft niet op afstand staan” (Op toonhoogte 281) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 27 : 1, 4 Gebed Schriftlezing: Lucas 12:4-7,22-31; Romeinen 8:31-39; 14:7-8; 1 Petrus 1:14-20 (NBV) Zingen Gezang 446 : 1, 2, 3, 4, 6 Lezing van Heidelbergse Catechismus 1.1 Verkondiging a.d.h.v. Heidelbergse Catechismus 1.1             Het levensgeheim van een christen Zingen “Heer, U bent mijn leven” (Op toonhoogte 190) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 61 : 3, 4 Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 73 : 10...

Read More

Liturgie Goede Vrijdag 19 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 17, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie Goede Vrijdag 19 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 189 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 69 : 1, 4 Gebed Schriftlezing: Matteüs 27:33-54 Zingen Psalm 22 : 1, 7, 8 Schriftlezing: Romeinen 8:18-23 en Hebreeën 10,19-25 (HSV) Zingen Gezang 435 : 3, 4, 5 Verkondiging over Matteüs 27,51-53             Wat er gebeurde toen Jezus stierf Zingen “Zie het kruis” (Opwekking 657) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 182 : 1, 6...

Read More

Liturgie middagdienst 21 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 17, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 21 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 118 : 9, 8T (let op: omgekeerde volgorde!) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 149 : 1, 2, 3 Gebed Zingen Gezang 213 : 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a (wisselzang) Doopsbediening Dirk Frederik (Rijk) Driessen – lezing formulier – zingen “In het water van de doop” (Op toonhoogte 358) de drie coupletten met refrein 1 (dus zonder brug en refrein 2) – doopvragen – doopgebed – bediening van de doop – vraag aan de gemeente – zingen Psalm 90 : 1 – moment met de kinderen – zingen met de kinderen: “Klap in je handen van blijdschap” (Op toonhoogte 432) Lezing van Kolossenzen 3:1-17 Zingen Psalm 18 : 9 Schriftlezing: Matteüs 28:1-10 Moment voor de kinderen Zingen Gezang 215 Verkondiging over Matteüs 28,3-6             Pasen: bevrijdingsfeest voor bange mensen Zingen: “Jezus alleen” (Op toonhoogte 199) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft” (Op toonhoogte 111)...

Read More

Liturgie ochtenddienst Pasen 21 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 17, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst Pasen 21 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 118 : 9, 8T (let op: omgekeerde volgorde!) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 149 : 1, 2, 3 Gebed Zingen Gezang 213 : 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a (wisselzang) Doopsbediening Dirk Frederik (Rijk) Driessen – lezing formulier – zingen “In het water van de doop” (Op toonhoogte 358) de drie coupletten met refrein 1 (dus zonder brug en refrein 2) – doopvragen – doopgebed – bediening van de doop – vraag aan de gemeente – zingen Psalm 90 : 1 – moment met de kinderen – zingen met de kinderen: “Klap in je handen van blijdschap” (Op toonhoogte 432) Lezing van Kolossenzen 3:1-17 Zingen Psalm 18 : 9 Schriftlezing: Matteüs 28:1-10 Moment voor de kinderen Zingen Gezang 215 Verkondiging over Matteüs 28,3-6             Pasen: bevrijdingsfeest voor bange mensen Zingen: “Jezus alleen” (Op toonhoogte 199) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft” (Op toonhoogte 111)...

Read More

Liturgie ochtenddienst 14 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 10, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 14 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 192 : 1, 2, 5 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 111 : 1, 6 Gebed Wet Zingen Psalm 19 : 3, 5 Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:18-2:5 en Kolossenzen 4:2-6 (NBV) Zingen met de kinderen: “Vertel het aan de mensen” (Op toonhoogte 553) Moment voor de kinderen Zingen Gezang 179 : 1, 2 Verkondiging over 1 Korintiërs 1,22-24             Wie wil er nu iets met een Gekruisigde? Zingen Gezang 177 : 1, 6, 7 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 168...

Read More

Liturgie middagdienst 14 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 10, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 14 april – ds. B.A.T. Witzier

Jubileumdienst 125 jaar CGK Apeldoorn-Centrum Welkom & mededelingen Zingen Psalm 122 : 1 (LvdK) Zingen Psalm 146 : 1, 3, 4 OB (melodie JohdeHeer) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 98 : 1, 2T, 3, 4T (LvdK) Zingen “Juich aarde, juicht alom de Heer” (Op toonhoogte 45) Gebed Zingen “Wat hou ik van uw huis” (Psalmen voor Nu 84) Schriftlezing 1: Handelingen 11:19-26 5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Barnabas Zingen: “Psalm 23” (Sela) Schriftlezing 2: 1 Samuël 2:1-10 5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Samuëls moeder Zingen: “Here, maak mij uw wegen bekend” (Op toonhoogte 505) Schriftlezing 3: Johannes 1:35-42 5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Andreas Zingen: “Altijd bij U” (Sela) Schriftlezing 4: Psalm 117 5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met alle volken Zingen “Looft de Here, alle gij volken” (canon) (Op toonhoogte 50) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 68 : 10 OB Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 150 : 3 (OB); Psalm 108 : 1 (LvdK); “Samen in de naam van Jezus”...

Read More