Liturgieën

Liturgie Goede Vrijdag 19 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 17, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie Goede Vrijdag 19 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 189 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 69 : 1, 4 Gebed Schriftlezing: Matteüs 27:33-54 Zingen Psalm 22 : 1, 7, 8 Schriftlezing: Romeinen 8:18-23 en Hebreeën 10,19-25 (HSV) Zingen Gezang 435 : 3, 4, 5 Verkondiging over Matteüs 27,51-53             Wat er gebeurde toen Jezus stierf Zingen “Zie het kruis” (Opwekking 657) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 182 : 1, 6...

Read More

Liturgie middagdienst 21 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 17, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 21 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 118 : 9, 8T (let op: omgekeerde volgorde!) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 149 : 1, 2, 3 Gebed Zingen Gezang 213 : 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a (wisselzang) Doopsbediening Dirk Frederik (Rijk) Driessen – lezing formulier – zingen “In het water van de doop” (Op toonhoogte 358) de drie coupletten met refrein 1 (dus zonder brug en refrein 2) – doopvragen – doopgebed – bediening van de doop – vraag aan de gemeente – zingen Psalm 90 : 1 – moment met de kinderen – zingen met de kinderen: “Klap in je handen van blijdschap” (Op toonhoogte 432) Lezing van Kolossenzen 3:1-17 Zingen Psalm 18 : 9 Schriftlezing: Matteüs 28:1-10 Moment voor de kinderen Zingen Gezang 215 Verkondiging over Matteüs 28,3-6             Pasen: bevrijdingsfeest voor bange mensen Zingen: “Jezus alleen” (Op toonhoogte 199) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft” (Op toonhoogte 111)...

Read More

Liturgie ochtenddienst Pasen 21 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 17, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst Pasen 21 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 118 : 9, 8T (let op: omgekeerde volgorde!) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 149 : 1, 2, 3 Gebed Zingen Gezang 213 : 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a (wisselzang) Doopsbediening Dirk Frederik (Rijk) Driessen – lezing formulier – zingen “In het water van de doop” (Op toonhoogte 358) de drie coupletten met refrein 1 (dus zonder brug en refrein 2) – doopvragen – doopgebed – bediening van de doop – vraag aan de gemeente – zingen Psalm 90 : 1 – moment met de kinderen – zingen met de kinderen: “Klap in je handen van blijdschap” (Op toonhoogte 432) Lezing van Kolossenzen 3:1-17 Zingen Psalm 18 : 9 Schriftlezing: Matteüs 28:1-10 Moment voor de kinderen Zingen Gezang 215 Verkondiging over Matteüs 28,3-6             Pasen: bevrijdingsfeest voor bange mensen Zingen: “Jezus alleen” (Op toonhoogte 199) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft” (Op toonhoogte 111)...

Read More

Liturgie ochtenddienst 14 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 10, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 14 april – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 192 : 1, 2, 5 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 111 : 1, 6 Gebed Wet Zingen Psalm 19 : 3, 5 Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:18-2:5 en Kolossenzen 4:2-6 (NBV) Zingen met de kinderen: “Vertel het aan de mensen” (Op toonhoogte 553) Moment voor de kinderen Zingen Gezang 179 : 1, 2 Verkondiging over 1 Korintiërs 1,22-24             Wie wil er nu iets met een Gekruisigde? Zingen Gezang 177 : 1, 6, 7 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 168...

Read More

Liturgie middagdienst 14 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 10, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 14 april – ds. B.A.T. Witzier

Jubileumdienst 125 jaar CGK Apeldoorn-Centrum Welkom & mededelingen Zingen Psalm 122 : 1 (LvdK) Zingen Psalm 146 : 1, 3, 4 OB (melodie JohdeHeer) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 98 : 1, 2T, 3, 4T (LvdK) Zingen “Juich aarde, juicht alom de Heer” (Op toonhoogte 45) Gebed Zingen “Wat hou ik van uw huis” (Psalmen voor Nu 84) Schriftlezing 1: Handelingen 11:19-26 5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Barnabas Zingen: “Psalm 23” (Sela) Schriftlezing 2: 1 Samuël 2:1-10 5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Samuëls moeder Zingen: “Here, maak mij uw wegen bekend” (Op toonhoogte 505) Schriftlezing 3: Johannes 1:35-42 5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Andreas Zingen: “Altijd bij U” (Sela) Schriftlezing 4: Psalm 117 5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met alle volken Zingen “Looft de Here, alle gij volken” (canon) (Op toonhoogte 50) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 68 : 10 OB Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 150 : 3 (OB); Psalm 108 : 1 (LvdK); “Samen in de naam van Jezus”...

Read More

Liturgie middagdienst 7 april – ds. W. M. van Wijk, Deventer

Posted by on apr 8, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 7 april – ds. W. M. van Wijk, Deventer

welkom en mededelingenIntroVotum en zegen (voorganger)Zingen Ps 43 :  1, 2, 3 O God kom mijn geding beslechtenGebed zingen: Ps 43 : 4, 5 Dan ga ik op tot Gods altarenWoordbedieningintroductie met tekst uit Jes 55:10 (door predikant)Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.als gebed om de Heilige Geest  – LvK Gez 326 :  5 O Gij die wilt ontmoetenlezing van de Schrift Jakobus 2 : 1 – 13, Luk 18 :  9 – 14kinderen naar zondagsschool/bijbelklaspredikingAmenlied LvK Gez 107 : 1, 2, 4 Wie zich hovaardig heffendankgebedCollecteSlotzang GeloofsbelijdenisZegen (voorganger)Amen (door...

Read More