Liturgieën

Liturgie middagdienst 19 augustus – prof. G.C. den Hertog

Posted by on aug 19, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Mededelingen van de kerkeraad Psalm 24:1,2,3 NB Onze hulp en groet Gezang 437:1,2,3 Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing Psalm 26 & Lukas 18:9-14 (HSV) Psalm 17:1,2 NB Verkondiging: Psalm 26:2,3 Wandelen in oprechtheid voor Gods aangezicht Psalm 26:1,2,3,4,5 NB Gebeden Collecten Geloofsbelijdenis zingen Gezang 44:1,2,3 zegen, gezongen...

Read More

Liturgie ochtenddienst 19 augustus – prof. G.C. den Hertog

Posted by on aug 19, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Mededelingen van de kerkenraad Psalm 133:1,2,3 Onze hulp en groet Gezang 328:1,2,3 Gods levende woorden Psalm 86:2,4 Gebed Schriftlezing Lukas 7:36-50 (HSV) Kinderlied Hanna Lam Lied 311: 1-3 Psalm 116:1,3,5 Verkondiging: Lukas 7:47,48,50  Jezus laat Simon in zijn spiegel kijken Psalm 18:1,9 Gebeden Collecten Gezang 446:1,2,3,4 zegen, gezongen...

Read More

Liturgie middagdienst 5 augustus – ds. M.W. Vrijhof, Arnhem*

Posted by on aug 5, 2018 in Liturgieën | 0 comments

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen Gez. 351:1,2,3,4 Zie ons heden 3. Votum en groet (staande) 4. Zingen (staande) Ps 67:1,2 (NB) 5. Gebed 6. Schriftlezing(en) (NBV) Numeri 6:22-27 en Lucas 10:1-16 7. Zingen Ps 119:40, 47 (NB) 8. Preek (thema) 9. Zingen Gez. 456:1,2,3 Zegen ons Algoede 10. Dankgebed 11. Collecten 12. Geloofsbelijdenis zingen 13. Zegen, gevolgd door gezongen amen

Read More

Liturgie ochtenddienst 5 augustus – ds. M.W. Vrijhof, Arnhem*

Posted by on aug 5, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Morgendienst 10.00 uur 1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen: Gez. 328:1,2,3 Here Jezus om uw Woord 3. Votum en groet (staande) 4. Zingen (staande) Evang. Liedbundel 254 Ere zij de Vader en de Zoon (= klein gloria) 5. Gebed van verootmoediging 6. Zingen: Ps 32:1,2 (NB) 7. Verkondiging van genade 8. Zingen: Ps 32:3 (NB) 9. Leefregels 10. Zingen Ps 32:4 (NB) 11. Gebed 12. Schriftlezing (NBV) Kolossenzen 1:12-23 13. OTH 510: 1,2 ‘Hij is machtig’ 14. Zingen Opw. 277 Machtig God, sterke Rots 15. Preek (thema) 16. Zingen Ps 145:1,4 (NB) 17. Dankgebed 18. Collecten 19. Slotzang (staande) Ps 97:1,6 (NB) 20. Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More

Liturgie middagdienst 29 juli (Gezamenlijke dienst met GKV de Koningshof) – Kandidaat M.W. van der Veen (Kampen)

Posted by on jul 29, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Deze dienst wordt gehouden in het gebouw van de Koningshof. De liturgie kunt u ook hier vinden.

Read More

Liturgie ochtenddienst 29 juli – ds. R. van de Kamp, Hoogeveen

Posted by on jul 29, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Mededelingen van de kerkenraad Zingen : ps. 65.1.2 Groet en bemoediging Zingen : gez. 323.1 De Tien Woorden Zingen : ps. 130.3.4 Gebed om de opening van de Schriften Profetenlezing : Zacharia 3(NBV) Zingen : ps. 103.3.4 Brieflezing : Hebreeën 10.19-22(HSV) Kinderlied : OTH 549 Zingen : Schriftber. 26.1.3 Verkondiging : Zacharia 3 Zingen : gez. 440.3.4 Gebeden – voorbeden Collecten Zingen : gez. 365.1.2 Zegen...

Read More