Liturgieën

Liturgie middagdienst 18 augustus – ds. J. Breman

Posted by on aug 15, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 18 augustus – ds. J. Breman

Voorzang: Ps. 149: 1 NB. Stil gebed Votum + groet Zingen: Ps. 63:1.2. NB  Gebed Schriftlezing(en). Genesis 4: 16-26 (HSV) Genesis 5: 18-30 (HSV) Zingen: Ps. 86:6 OB Verkondiging : Gen. 4:17 en Gen. 5:21 en 24 Thema: “Twee keer Henoch…maar wat een hemelsbreed verschil!” Zingen: Opw. 167:”Samen in de Naam van Jezus..” Dankgebed en voorbede Collecte Geloofsbelijdenis Zingen: Opwekking 126 Zegen. (gezongen...

Read More

Liturgie ochtenddienst 18 augustus – br. A.G. van der Beek

Posted by on aug 14, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 18 augustus – br. A.G. van der Beek

Mededelingen Zingen OTh 34 Psalmen voor nu 84 Stil gebed, Votum Zingen Ps 100 (OB) Lezing Rom. 12, 9-21 (HSV) Zingen Ps 130, 2 en 4 Gebed Schriftlezing Matt. 11, 16-30 (HSV) Kinderlied OTh 545 Zingen Ps 103,3 en 5 Kun je God beter leren kennen door over Hem te lezen en te denken of door Hem te zien? Verkondiging: Jezus laat ons zien hoe God is Zingen LB 444 Gebed Collecten Slotzang OTh 369 Aan de maaltijd wordt het...

Read More

Liturgie middagdienst 11 augustus – ds. J. Groenleer

Posted by on aug 7, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 11 augustus – ds. J. Groenleer

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen Ps. 92:1,2,7 3. Bemoediging en groet (staande) 4. Zingen (staande) Ps. 98:1,3 5. Gebed bij de opening van de Schriften 6. 1ste Lezing: Prediker 2:1-11 NBV 7. Zingen Gez. 287:1,2,3,4 8. 2de Lezing: Lucas 12:13-21 NBV 9. Zingen: Ps. 49:1,3,5 10. Verkondiging (Tekst: Lucas 12:13-21) 11. Zingen Gez. 350:1,2,4 12. Dankzegging en gebeden 13. Inzameling van de gaven 14. Zingen Ps. 89: 3 15. Geloofsbelijdenis 16. Slotlied (staande) Gez. 399:3 15. Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More

Liturgie ochtenddienst 11 augustus – ds. J. Groenleer

Posted by on aug 7, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 11 augustus – ds. J. Groenleer

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen Ps. 70:1,2 3. Votum en groet (staande) 4. Zingen (staande) Ps. 68:7,9 5. Onderwijs uit Romeinen 12 6. Zingen Gez. 437:1,2,3 7. Gebed voor de opening van de Schriften 8. 1ste Lezing: Jesaja 65:17-25 NBV 9. Zingen Ps. 33:4,7,8 10. 2de Lezing: Hebreeën 11:1-3,8-16 NBV 11. Kinderlied OTH 365 Abraham, Abraham 12. Verkondiging (Tekst: Jesaja 65:17a) 13. Zingen Gez. 288:1,4,8 14. Dankzegging en gebeden 15. Inzameling van de gaven 16. Slotzang (staande) Ps. 149:1,3 17. Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More

Liturgie middagdienst 4 augustus (Gezamenlijke dienst met GKV de Koningshof) – ds. M. Oppenhuizen (Zwolle)

Posted by on aug 2, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 4 augustus (Gezamenlijke dienst met GKV de Koningshof) – ds. M. Oppenhuizen (Zwolle)

Deze dienst wordt gehouden in het gebouw van de Koningshof. Liturgie: Welkom en mededelingenmoment van stilteGezongen votum, groet namens God, gezongen ‘amen’GK17 91 vs. 1 en 2 “Hij die op Gods bescherming wacht”Gebed om de leiding van Gods GeestDeut 32 vers 1 – 18LB 868 vers 2 en 5 “Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven”Preek, thema: ‘God waakt – en dan?’LB 891 vers 1 en 2 “Heer ik kom bij U”Apostolische geloofsbelijdenis, uitgesproken ‘amen’DankgebedCollectePsalm 68 vs 7 is “God zij geprezen met ontzag”Zegen, gezongen...

Read More

Liturgie ochtenddienst 4 augustus – ds. K. van den Boogert

Posted by on aug 2, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 4 augustus – ds. K. van den Boogert

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen Gezang 446 : 1, 2, 3 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 3. Votum en groet (staande) 4. Zingen (staande) Psalm 100 Juicht Gode toe, bazuint en zingt 5. Lezing geboden 6. Zingen Psalm 133 Zie toch hoe goed 7. Gebed 8. Schriftlezing(en) (NBV) Filippenzen 2 : 1 – 11 en Mattheus 25 : 31 – 40 9. Eventueel kinderlied ELB 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar 11. Zingen Gezang 328 Here Jezus, om uw woord 11. Preek (thema) Blik op anderen #DOESLIEF!! 12. Zingen Gezang 481 : 1, 2, 4 O grote God die liefde zijt 13. Dankgebed 14. Collecten 15. Slotzang (staande) Psalm 150 Looft God, looft Hem overal 16. Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More