Liturgieën

Liturgie ochtenddienst 16 juni – Prof. dr. J.W. Maris

Posted by on jun 15, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 16 juni – Prof. dr. J.W. Maris

mededelingen zingen LvdK gez 89:1,2,5 stil gebed votum en groet zingen Ps 138:1,2 Gods geboden zingen SB 3 gebed om de opening van Gods Woord Bijbellezing Efeziërs 4:17-32 NBV Zingen OTH 551:1,2,3 Vader in de hemel zingen Ps 75:1 preek (over Ef. 4:30)  Waarom de zonde zo erg is? Vanwege de Heilige Geest, die                 – het waarmerk is van de gelovigen                 – de Geest van de heilige God is zingen Ps 51:5 dankgebed en voorbeden collecte zingen LvdK gez 473:1,3,5,10 zegen (met gezongen...

Read More

Liturgie middagdienst 16 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 15, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 16 juni – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Opw. 334 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen (= Op toonhooge 379) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Opw. 640 Ik hef mijn ogen (= Op toonhoogte 56) Opw. 343 Heilige Geest van God (Op toonhoogte 138) Opw. 623 Laat het huis gevuld zijn Gebed Sela. De wind steekt op (= Op toonhoogte 134) Schriftlezing: Handelingen 4:5-31 (NBV) Psalm 2 : 1, 2, 3 Meditatie over Handelingen 4,31             Leven met lev Sela. In Jezus Naam (= Op toonhoogte 381) Opw. 798 Houd vol Collecte & geloofsbelijdenis Opw. 602 vrede van God (= Op toonhoogte 165) Zegen Sela. Geef ons vrede (= Op toonhoogte...

Read More

Liturgie ochtenddienst 9 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 7, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 9 juni – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Er komen stromen van zegen” (Op toonhoogte 135) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 87 Gebed Lezing Galaten 5:13-25 Zingen Gezang 252 Schriftlezing: Handelingen 2:1-21 (NBV) Zingen met de kinderen: “Vuur uit de hemel” (Op toonhoogte 449) Moment voor de kinderen Zingen “In het laatst van alle dagen” (Zingende Gezegend 34) Verkondiging over Handelingen 2,16-21             Wat je moet weten over Pinksteren Zingen Gezang 477 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Leid mij, Heer, o machtig Heiland” (Op toonhoogte141)...

Read More

Liturgie middagdienst 9 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 7, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 9 juni – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 242 : 2, 7 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 63 : 1 Gebed Zingen “Ik wens je…” (Op toonhoogte 520) Schriftlezing: Ezechiël 47:1-12; Johannes 7:37-39; Openbaring 22:1-5 (NBV) Zingen “Ruis, o Godsstroom der genade” (Hervormde Bundel Gezang 87) Verkondiging over Ezechiël 47,1-12             “Overal waar de rivier stroomt komt leven” Zingen “Al mijn zonden, al mijn zorgen” (Op toonhoogte 239)  Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 68 : 9 Geloofsbelijdenis Zingen “Zegen mij” (Op toonhoogte 167)...

Read More

Liturgie middagdienst 6 juni – ds. B. de Graaf

Posted by on jun 2, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 6 juni – ds. B. de Graaf

Uit Aller Mond 133:1,2,5 Ps.130:1,2 (OB) Schriftlezing: Lukas 18:9-14Tekst: Zondag 4 H.C. Ps.119:8,10 (NB) Preek Vragen bij de straf die de hemelse rechter oplegt Is dat wel eerlijk?Is er geen vrijspraak?Is dat wel barmhartig? Weerklank 485:1,3,4,5 Gezongen geloofsbelijdens

Read More

Liturgie ochtenddienst 2 juni – ds. B. de Graaf

Posted by on jun 2, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 2 juni – ds. B. de Graaf

Voorzang: LB 281:1,2,3,4 Ps.  21:4,5 (OB) Ps.  85:1 (NB) Schriftlezing: Hebreeën 2:1-9 Tekst: Hebreeën 2:8b,9 Kinderlied: OTH 516: ‘Ik heb een plekje voor Jezus’. Ps.    8:5,6,9 (OB) Preek Wij zien Jezus een vertroostend zien een veelbelovend zien een gelovig zien Weerklank 186:3,4 LB 235:1,2

Read More