Liturgieën

Liturgie middagdienst 22 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 22, 2018 in Liturgieën | 0 comments

  Welkom & mededelingen Zingen Psalm 33 :2, 8 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 118 : 1 en 9 Gebed Schriftlezingen: Johannes 3:16-17 en 1 Johannes 4:7-21 (NBV) Zingen Gezang 451 : 2 Verkondiging over 1 Johannes 4,7-11.19-21             Wat Gods liefde met je doet Zingen Gezang 481 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Als je geen liefde hebt voor elkaar” : 1, 2, 3 (Op toonhoogte 370) Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 85 : 1, 3 (DNP)...

Read More

Liturgie ochtenddienst 22 april – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on apr 22, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 119 : 40, 49 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 139 : 1, 2, 14 Gebed Wet Zingen Psalm 25 : 2, 4 Schriftlezingen: Johannes 14:1-14 (HSV) Zingen met de kinderen: “Here, maak mij uw wegen bekend” (Op toonhoogte 505) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 18 : 9 Verkondiging over Johannes 14,6             “Ik ben… de weg, de waarheid en het leven” Zingen “Ik ben de weg, zo zegt de Heer” (Gereformeerd Kerkboek 62) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Heer, U bent mijn leven” (Op toonhoogte 190)...

Read More

Liturgie middagdienst 15 april – ds. M. Oppenhuizen, CGK Apeldoorn-Zuid

Posted by on apr 15, 2018 in Liturgieën | 0 comments

1.      Mededelingen van de kerkenraad 2.      Zingen Opwekkingsliederen no. 369 3.      Votum en groet (staande) 4.      Zingen (staande) psalm 145 vers 1 en 4 5.      Gebed 6.      Schriftlezing(en) (HSV/NBV) Lucas 17 vers 20 – 37 (NBV) 7.      Zingen  gezang 460 vers 1, 2 en 3 8.      Preek (thema) 9.      Zingen psalm 139 vers 1, 7 en 14 10.  Dankgebed 11.  Collecten 12.  Geloofsbelijdenis 13.  Slotlied (staande) gezang 444 vers 1, 2 en 3 14.  Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More

Liturgie ochtenddienst 15 april – ds. A. J. Maasland, ICF Apeldoorn

Posted by on apr 15, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Mededelingen van de kerkenraad Zingen LvdK 444:1,2 en 3 Votum en groet Zingen Psalm 84:1,3 en 6 Lezing geboden (NT-perspectief): Efeze 5 vers 1 tot en met 20 Zingen Psalm 130 vers 2 en 3 Gebed Presentatie ICF Aansluitend (kinder)lied Op Toonhoogte 498: ‘‘k heb Jezus nodig, heel mijn leven’ (2 coupletten) Schriftlezing NBV: Psalm 42 Zingen Opw. 281 Preek n.a.v. Psalm 42 vers 6. Thema: Hoop op God  Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3, versie De Nieuwe Psalmberijming Dankgebed Collecten Slotzang (staande) Lvd K 291:1 en 2 Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More

Liturgie middagdienst 8 april – ds. W.J. Quist, Amersfoort

Posted by on apr 8, 2018 in Liturgieën | 0 comments

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen: op toonhoogte 16 3. Stil gebed + Votum en groet (staande) 4. Zingen: psalm 27: 1, 2, 4 (staande) 5. Gebed 6. Schriftlezing: Galaten 1: 11 – 16a; 2: 15 – 21 (NBV) 7. Zingen: op toonhoogte 316 8. Preek tekst: Galaten 2: 20 thema: “Je moet niets… je mag en wilt wel!” 9. Zingen: gezang 323: 1, 2, 4, 8 10. Dankgebed 11. Collecten 12. Zingen: psalm 27: 7 13. Geloofsbelijdenis (staande) 14. Slotlied: psalm 97: 5, 6 (staande) 15. Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More

Liturgie ochtenddienst 8 april – ds. A. van der Heijden, Zaandam

Posted by on apr 8, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Zingen: GEZANG 93,1.3.6 Persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: PSALM 92,1 Lezing van de wil van God: 1 Korinthe 15,50-58 Zingen: PSALM 92,7 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezingen: 1 Petrus 2,1.2 NBV Johannes 20,24-31 NBV Zingen: (Kinderlied) Op Toonhoogte 291 Moment voor de kinderen Zingen: PSALM 90,8 Tekstlezing: Johannes 20,28 Preek: QUASIMODO GENITI Zingen: GEZANG 207,6-12 Dankzegging en voorbede, gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ Collecte Zingen: GEZANG...

Read More