Kerkdiensten

Liturgie middagdienst (HA) 17 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 12, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst (HA) 17 maart – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “’t Is middernacht en in de hof” (Op toonhoogte 117) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 142 : 1, 2, 3, 4 (vers 2 en 4 met tegenstem) Heilig Avondmaal – formulier – zingen Psalm 116 : 1, 2, 3 – vieren – zingen Psalm 116 : 4, 6 Gebed Schriftlezingen Matteüs 26:30-46 en Hebreeën 5:7-9 (NBV) Zingen Gezang 180 : 1, 2, 3, 4 Verkondiging over Matteüs 26,30-46             Jezus en de beker die de Vader voorhoudt Zingen Gezang 180 : 5, 6, 7 Dankgebed & voorbede Collecte Geloofsbelijdenis Zingen Gezang 461 : 1, 2, 6, 7...

Read More

Liturgie ochtenddienst (HA) 17 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 12, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst (HA) 17 maart – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 177 : 1, 2, 3, 6 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 5 : 1, 2, 6 Gebed Wet Zingen “Vader, vol van vrees en schaamte” (Op toonhoogte 249) Schriftlezing: Romeinen 7:14-26 (HSV) Zingen met de kinderen: “’k Heb Jezus nodig” (Op toonhoogte 498) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 130 : 1, 2, 3 Verkondiging over Romeinen 7:21-26             De houdgreep van de zonde Zingen Gezang 88 (melodielijn) Heilig Avondmaal – lezing formulier – zingen Gezang 449 – gaande viering – lofprijzing – zingen Psalm 103 : 3 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Zo lief had God de Vader ons” (Op toonhoogte 133)...

Read More

Liturgie biddagdienst 13 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 12, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie biddagdienst 13 maart – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 448 : 1, 2, 3 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 123 : 1 Gebed Schriftlezing: Deuteronomium 11:1-21 (HSV) Zingen Psalm 127 : 1, 2 Verkondiging over Deuteronomium 11:10-17             Onze hand of Gods hand? Zingen Psalm 147 : 3, 4 Bidden om Gods zegen over groei en bloei Zingen Psalm 145 : 5 Bidden om Gods zegen over werk en samenleving Zingen Psalm 90 : 8 Bidden om Gods zegen over geloof en kerk Zingen Psalm 84 : 6 Afsluitend gebed – stil gebed – Onze Vader Collecte Zingen “Stilte over alle landen” (Op toonhoogte 153)...

Read More

Liturgie middagdienst 10 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 9, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 10 maart – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Jezus, Hij kwam om ons leven te geven” (Op toonhoogte 120) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 91 : 1, 2 Gebed Schriftlezingen: Matteüs 26:1-16 Zingen Psalm 2 : 1, 4 Verkondiging over Matteüs 26,6-16             Wat is Jezus je waard? Zingen Gezang 406 Dankgebed & voorbede Collecte Geloofsbelijdenis Zingen 

Read More

Liturgie ochtenddienst 10 maart – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mrt 5, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 10 maart – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 173 : 1, 2, 3, 4 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 27 : 2, 4 Gebed Wet: Filippenzen 2:1-11 (NBV) Zingen “Hij kwam bij ons heel gewoon” (Op toonhoogte 114) Schriftlezingen: Psalm 63 (NBV) Zingen met de kinderen: “Zing, zing, zingen maakt blij” (Op toonhoogte 565) Moment voor de kinderen Zingen “Heerlijk is uw Naam” (Op toonhoogte 316) Verkondiging over Psalm 63             Met heel mijn ziel aan God gehecht Zingen Psalm 63 : 1, 2, 3 Voorbereiding Heilig Avondmaal Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 73 : 9, 10...

Read More

Liturgie middagdienst 3 maart – ds. C. van Atten, Leiden

Posted by on feb 28, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 3 maart – ds. C. van Atten, Leiden

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen : Gez. 329: 1.2.3. 3. Votum en groet (staande) 4. Zingen (staande) : Ps. 33: 2.8. NB 5. Gebed 6. Schriftlezing(en) HSV: II Cor. 4: 1 – 15) 7. Zingen: Ps. 56: 5 OB 8. Preek : De kruiken van God. 9. Zingen Gez. 326: 1.2. 10. Dankgebed 11. Collecten 13. Geloofsbelijdenis 15. Zegen, gevolgd door gezongen amen : Gez. 456: 3.

Read More