Kerkdiensten

Liturgie middagdienst 9 september – ds. J.J.G. den Boer, Nijkerk

Posted by on sep 16, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 9 september – ds. J.J.G. den Boer, Nijkerk

Welkom & mededelingen Schriftberijming 26: 1 & 2 Votum & Groet Zingen                    Op Toonhoogte 2 ‘Heer, onze God’: 2 & 3 Gebed Schriftlezing  Genesis 4,1-16 [HSV] Zingen                    Psalm 79: 4, 5 & 7 OB Lezen           Eerste helft van het avondmaalsformulier 1971 Zingen                    Psalm 51: 4 & 6 NB Verkondiging Tekst Genesis 4,10 Thema Er is kracht in het bloed Zingen                    Gezang 192: 2, 4, 5 & 6 Dankgebed Collecte Zingen                    Psalm 5: 2 & 6 NB Credo Zingen                    Schriftberijming 26: 5...

Read More

Liturgie ochtenddienst 16 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 16, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 16 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Wat hou ik van uw huis” (Op toonhoogte 34) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 100 : 1, 2, 3, 4 (OB) (vers 2 en 4 met tegenstem) Gebed Wet Zingen “Heer, ik kom tot U” (Op toonhoogte 243) Schriftlezingen: Jesaja 53:1-7 en Matteüs 7:28-8:4 en 8:14-17 (NBV) Zingen met de kinderen “Voor de zieken, voor de armen” (Op toonhoogte 555) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 139 : 1, 2, 3 Verkondiging over Matteüs 8,1-4             Wat Jezus’ aanraking met je doet Zingen Psalm 116 : 1, 2, 3, 4 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 255 : 1, 2, 4...

Read More

Liturgie middagdienst 9 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 9, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 9 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 463 : 1, 2, 5 Persoonlijk stil gebed Votum & groet Zingen Psalm 27 : 2, 4 Gebed Schriftlezing: Matteüs 16:1-12 en 22:23-40 NBV Zingen Psalm 26 : 1, 2, 3 Verkondiging over Matteüs 16,5-12             “Wees op je hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en sadduceeën!” Zingen Gezang 168 : 1, 2, 5, 6 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Jezus alleen” (Op toonhoogte 199) Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 146 : 3, 6, 8 OB...

Read More

Liturgie ochtenddienst 9 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 9, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 9 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Tienduizend redenen” (Op toonhoogte 302) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 48 : 3, 4 Gebed Wet: Deuteronomium 5:1-21 (HSV) Zingen Gezang 62 Schriftlezing: Deuteronomium 6 (HSV) Zingen Psalm 71 : 9, 10 Schriftlezing: 2 Timoteüs 1:1-7 (HSV) Zingen met de kinderen: “Lees je Bijbel, bid elke dag” (Op toonhoogte 539) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 78 : 1, 2 Verkondiging over Deuteronomium 6,4-9             Geef de liefde voor God door! Zingen Schriftberijmingen 1 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 89 : 1, 7...

Read More

Liturgie middagdienst 2 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 2, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 2 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen OTH 62 Hiney ma tov  2x Zingen Psalm 133 1 en 2 (De nieuwe psalmberijming) Votum & groet Zingen Gezang 323 [LvdK]      2, 6 en 8 Zingen OTH 363 U roept ons samen Zingen OTH 369 Aan de maaltijd wordt het stil / Toon Mijn liefde Gebed Bijbellezing: Romeinen 12 (NBV) Zingen OTH 365 We are one in the spirit / 1, 2 en 4 Zingen Psalm 92 NB [LvdK] : 1, 2, 3 en 7 (keuzelied) Overdenking over Romeinen 12:3-5             Eenheid in veelkleurigheid Zingen OTH 374 Ik wil jou van harte dienen Zingen OTH 167 Zegen mij op de weg die ik moet gaan (keuzelied) Dankzegging & voorbede Collecte          [Luisterlied ‘Breng dank aan de eeuwige] Zingen OTH 339 U bent Heilig 2x Geloofsbelijdenis Zingen OTH 129 U zij de glorie...

Read More

Liturgie ochtenddienst 2 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 2, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 2 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Door uw genade, Vader” (Op toonhoogte 241) Stil persoonijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 33 : 2, 8 Gebed Een nieuw seizoen Zingen “Ik zie een poort wijd open staan” : 1, 2 (Op toonhoogte 197) Lezing van de Wet Zingen Psalm 6 : 1, 2, 5 Schriftlezingen: Efeziërs 2:1-10 en 3:14-21 (NBV) Zingen met de kinderen: “Vader in de hemel” (Op toonhoogte 551) Afscheid van de kindernevendienst en de Bijbelklas Zingen Psalm 103 : 3, 5 Verkondiging over Efeziërs 2:8-10             Genade Zingen “Dank U, mijn Vader, voor al uw genade” (Op toonhoogte 268) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 451 : 1, 3...

Read More