Kerkdiensten

Liturgie middagdienst 13 januari – ds B.A.T. Witzier

Posted by on jan 12, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 13 januari – ds B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 329 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 119 : 12, 40 Gebed Schriftlezingen: Matteüs 7:24-29; Johannes 5:36-40; Romeinen 15:1-6; 2 Timoteüs 3:14-17 en 2 Petrus 1:16-21 (NBV) Zingen “Het woord van God” (Op toonhoogte 230) Verkondiging over             Waarom heeft de Bijbel iets over mij te zeggen? Zingen Gezang 326 : 1, 2, 3, 4 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Woord, voor ons geschreven” : 1, 3, 5 (Op toonhoogte 237) Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 56 : 5 OB...

Read More

Liturgie ochtenddienst 13 januari – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jan 12, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 13 januari – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 72 : 1, 4 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Gezang 21 : 3, 5 Gebed Wet Zingen Psalm 51 : 5, 6 Schriftlezingen: Matteüs 4:23-5:3; 19:16-26 (HSV) Zingen met de kinderen: “Hier in dit leven” (Op toonhoogte 508) Moment voor de kinderen Zingen “Mijn hart wacht stil op U” : 3, 4 (Op toonhoogte 259) Verkondiging over Matteüs 5,3             Wie wil er bedelaar zijn? Zingen Psalm 34 : 3, 7 Voorbereiding Heilig Avondmaal Dankgebed & voorbede Zingen Gezang 281...

Read More

Liturgie middagdienst 6 januari – ds. A. van der Heijden, Zaandam

Posted by on jan 6, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 6 januari – ds. A. van der Heijden, Zaandam

Vóór de dienst: Opwekking 464 – Wees stil voor het aangezicht van God Persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Gezang 172: 1 en 4 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Voor de kinderen: Het verhaal van de schat van Rabbi Eisik Schriftlezingen: Matthéüs 3: 13-17 en Matthéüs 13: 44-46 Zingen: Gezang 47: 1 en 3 Preek – Wat er met je gebeurt als je in God gaat geloven! Zingen: Gezang 430: 1, 2, 3 en 6 Dankzegging en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader Collecte Gezongen...

Read More

Liturgie ochtenddienst 6 januari – ds. A. van der Heijden, Zaandam

Posted by on jan 6, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 6 januari – ds. A. van der Heijden, Zaandam

Zingen: Gezang 160: 1 en 2 Votum en groet Zingen: Gezang 160: 3 Lezing van de wil van God: Filippenzen 2:5-11 Zingen: Psalm 8: 1, 2 en 6 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezingen: Lukas 2: 21; Handelingen 4:8-12; Galaten 4: 4-7 Zingen: OTH422: ‘’Zijn naam is Jezus’ Zingen: Gezang 146: 1, 2, 3 en 4 Preek: De naam Jezus 1. Wordt over de Heiland uitgeroepen om te drágen … 2. Wordt ons toegeroepen om op te vertrouwen! Zingen: JdH33: 1, 2 en 3 Daar ruist langs de wolken Dankzegging en voorbeden, afgesloten met Onze Vader Collecte Zingen: Gezang 446: 1, 3, 5 en 7...

Read More

Liturgie dienst Nieuwjaarsdag – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jan 1, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie dienst Nieuwjaarsdag – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 1 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 146 : 1, 3, 4 OB Gebed Schriftlezingen: Romeinen 12 (NBV) Zingen met de kinderen: “Gewoon maar een knecht” (Op toonhoogte 494) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 116 : 1, 6, 8 Verkondiging Over Romeinen 12:1-2             Leven tot eer van God Zingen Gezang 473 : 1, 2, 3, 4, 5, 9 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Heer, wijs mij uw weg” (Op toonhoogte 276)...

Read More

Liturgie dienst Oudjaarsdag – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on dec 31, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie dienst Oudjaarsdag – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Tienduizend redenen” (Op toonhoogte 302) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 150 Gebed Schriftlezingen: Romeinen 11:25-36 (NBV) Zingen Gezang 447 Verkondiging over Romeinen 11,33-36             Alle eer aan God! Zingen Psalm 89 : 1, 5, 6 Terugblik op 2018 In memoriam Zingen “Ik zal er zijn” (Op toonhoogte 189) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 293...

Read More