Kerkdiensten

Liturgie middagdienst (HA) 18 februari – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on feb 18, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 324 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 133 : 3 OB Heilig Avondmaal – formulier – zingen: Psalm 103 : 1, 3, 5 – vieren Gebed Schriftlezingen: Johannes 15:9-15 en 1 Johannes 3:11-18 (NBV) Zingen Psalm 112 : 1, 3 Verkondiging over 1 Johannes 3:11-18             Liefhebben als Jezus Zingen Gezang 108 : 1, 2, 4, 6 (op geneefse melodie Psalm 116) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 364 Geloofsbelijdenis Zingen Gezang 481 : 4...

Read More

Liturgie ochtenddienst (HA) 18 februari – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on feb 18, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 173 : 1, 2, 3, 4 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 100 OB (vers 2 en 4 met tegenstem) Gebed Wet Zingen Psalm 130 : 1, 2 Schriftlezing: Johannes 6:22-59 (NBV) Moment met de kinderen Collecte Zingen Psalm 105 : 1, 15 Verkondiging over Johannes 6,35.48-50             “Ik ben… het brood” Zingen Gezang 75 : 2, 3 Dankgebed & voorbede Heilig Avondmaal – lezing formulier – zingen Gezang 358 : 1, 2, 3 – 4, 5, 6 – vieren Zingen “Leid mij, Heer, o machtig Heiland” : 1, 2 (Op toonhoogte 141)...

Read More

Liturgie middagdienst 11 februari – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on feb 11, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 402 : 1, 6, 8 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 26 : 1, 2, 5 Gebed Schriftlezingen: 1 Johannes 1:5-2:2; 3:2-10 (HSV) Zingen Psalm 32 : 3, 4 Verkondiging over 1 Johannes 3:2-10           Kinderen van God en kinderen van de duivel. Zingen “Ik bouw op U” (Op toonhoogte 191) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 78 : 1, 2 Geloofsbelijdenis Zingen Gezang 78 : 3, 4...

Read More

Liturgie ochtenddienst 11 februari – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on feb 11, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 27 : 2, 4 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 63 : 1, 2 Gebed Lezing van de wet Zingen Psalm 119 : 42, 43 Schriftlezing: Johannes 5:30-47 (NBV) Zingen met de kinderen: “Gewoon maar een knecht” (Op toonhoogte 494) Moment voor de kinderen Zingen Gezang 428 : 1, 3 Verkondiging over Johannes 5,44             Wat je diepste verlangens vertellen over je geloof Zingen “Wees mijn verlangen” : 1, 2, 4 (Op toonhoogte 264) Voorbereiding Heilig Avondmaal Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 145 : 3, 4...

Read More

Liturgie middagdienst 4 februari – ds. W. de Bruin, Zutphen

Posted by on feb 4, 2018 in Liturgieën | 0 comments

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen Psalm 63:1 (NB) 3. Votum en groet 4. Zingen Psalm 36:2 (NB) 5. Gebed 6. Schriftlezing(en) (HSV/NBV) Amos 9:11-15; Johannes 2:1-11 7. Zingen Psalm 104:3,4 (De Nieuwe Psalmberijming) 8. Preek (thema) Gods glorie in het gewone leven 9. Zingen. LvdK 483:1,2 10. Dankgebed 11. Collecten 13. Geloofsbelijdenis 14. Zegen, gevolgd door gezongen amen

Read More

Liturgie ochtenddienst 4 februari – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on feb 4, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 116 : 1, 2, 3, 8 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 33 : 1, 7 Gebed Wet Zingen Gezang 460 : 1, 3 Schriftlezing: Johannes 5:1-18 (HSV) Zingen met de kinderen: “Voor de zieken, voor de armen” (Op toonhoogte 555) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 146 : 3, 4, 5 Verkondiging over Johannes 5,1-14             Jezus’ hulp gaat verder dan genezing Zingen Gezang 431 : 5, 6 (melodielijn!) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Ik wil jou van harte dienen” (Op toonhoogte 374)...

Read More