Kerkdiensten

Liturgie middagdienst 18 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 18, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 18 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Spreek, o Heer, door uw heilig woord” (Op toonhoogte 233) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 127 : 1, 2 Gebed Schriftlezingen 1: Exodus 20:8-11; 23:12; Deuteronomium 5:12-15; Lucas 4:14-16 Zingen Psalm 92 : 1, 2 OB Schriftlezingen 2: Marcus 2:23-28; Handelingen 15:19-21; 20:7; Romeinen 14:5-6; Kolossenzen 2:16-17 Zingen “Uw rust in mijn leven” Psalm voor Nu 23 (Op toonhoogte 9) Verkondiging over Kolossenzen 2,16-17; Romeinen 14,5-6 en Handelingen 15,19-21 Moet een christen de rustdag houden? Zingen “Dit huis een herberg onderweg” (Zingende Gezegend 213) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 150 : 1 Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 150 : 2...

Read More

Liturgie ochtenddienst 18 november – br. A.G. van der Beek

Posted by on nov 18, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 18 november – br. A.G. van der Beek

zingen: Ps 107,1.2.3 DNP Stil gebed Votum zingen: OTH 274 Heer U bent EL ELOHIM Geboden: Ex 19,16-20a en 20,1-20 Zingen: Ps 6,1.3.5 Gebed Schriftlezing: Exodus 33, 18-23 HSV Kinderlied: OTH 488 Zingen: Ps 25,4 Verkondiging, thema: Als God zijn hart laat zien… Zingen: Opw 369 Dankgebed Collecten Slotzang: Ps 27,1.7

Read More

Liturgie middagdienst 11 november – ds. H. de Graaf

Posted by on nov 11, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 11 november – ds. H. de Graaf

Mededelingen SB 44 : 5 en 6 Votum en Groet (st) Psalm 36:  3a en 2b (NB) (st) Gebed Joh. 7 : 1 – 9 en 37 – 44 (HSV) Tekst: vers 37 en 38 Thema: Jezus, de Levensbron: 1. Nodigt dorstigen 2. Deelt Zichzelf uit als het Levende Water. Psalm 42 : 1 en 5 (OB) Preek Liedboek 78 : 1 en 2 Danken Collecten Toonhoogte 147 : 1 en 3 Geloofsbelijdenis (st) SB 33 : 1 en 3 ( st) Zegen, gezongen...

Read More

Liturgie ochtenddienst 11 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 11, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 11 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Hier in uw heiligdom” : 1, 2, 3 (Op toonhoogte 231) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 31 : 1, 2, 3 Gebed Wet Zingen Gezang 280 : 1, 2, 3 Schriftlezingen: Nahum 1:1-8; 2:4-11; 3:1-7.18-19 (NBV) Zingen met de kinderen: “Ik zag een kuikentje” (Op toonhoogte 522) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 76 : 4, 5 Korte inleiding op Nahum Zingen Psalm 94 : 1, 6 Verkondiging over Nahum             Nahum: De dreiging en troost van Gods macht Zingen Psalm 2 : 1, 2, 4 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 279 : 7...

Read More

Liturgie dankdagdienst 7 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 7, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie dankdagdienst 7 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 136 : 1, 3, 12, 13 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 65 : 1, 6 Gebed Schriftlezingen: Handelingen 14:5-18 (HSV) Zingen Psalm 115 : 1, 2, 3 Verkondiging over Handelingen 14,15-18             Ere wie ere toekomt! Zingen Psalm 67 De Nieuwe Psalmberijming Dankgebed I – Gods zegen in gewas en arbeid Zingen “Voor al uw goede gaven, Heer” (Op toonhoogte 554) Dankgebed II – Gods zegen in het menselijk samenleven Zingen “Dank U” : 2, 4, 6 (Op toonhoogte 146) Dankgebed III – Gods zegen in geloof en kerk Zingen “Samen in de naam van Jezus” (Op toonhoogte 360) Dankgebed + stil gebed + Onze Vader Collecte Zingen Gezang 393...

Read More

Liturgie ochtenddienst 4 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 4, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 4 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 1 : 1, 2 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 97 : 1, 2, 6 Gebed Wet Zingen Psalm 112 : 1, 3 Schriftlezingen: Micha 1:1-4; 2:1-3; 3:5-8; 4:1-5; 5:1-4a; 6:1-8; 7:1-7,18-20 (NBV) Zingen met de kinderen: “Jezus, open mijn oren” (Op toonhoogte 534) Moment voor de kinderen Zingen Gezang 284 : 1, 3 Inleiding op Micha Zingen “O Heer, de nacht komt over ons” : 1, 2, 3, 4 (Op toonhoogte 247) Verkondiging over Micha Micha: In een wereld vol zelfzucht uitzien naar de HEER Zingen “Hoger dan men ooit bergen zag” : 1, 2, 3 (Schriftberijming 16)(melodie Psalm 68) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Een vaste burcht is onze God” : 1, 2 (Op toonhoogte 179)...

Read More