Posts by webmaster

Liturgie ochtenddienst 29 juli – ds. R. van de Kamp, Hoogeveen

Posted by on jul 29, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Mededelingen van de kerkenraad Zingen : ps. 65.1.2 Groet en bemoediging Zingen : gez. 323.1 De Tien Woorden Zingen : ps. 130.3.4 Gebed om de opening van de Schriften Profetenlezing : Zacharia 3(NBV) Zingen : ps. 103.3.4 Brieflezing : Hebreeën 10.19-22(HSV) Kinderlied : OTH 549 Zingen : Schriftber. 26.1.3 Verkondiging : Zacharia 3 Zingen : gez. 440.3.4 Gebeden – voorbeden Collecten Zingen : gez. 365.1.2 Zegen...

Read More

Liturgie middagdienst 22 juli (Gezamenlijke dienst met GKV de Koningshof) – ds. Jelle Drijfhout (Hattem- Centrum)

Posted by on jul 22, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Deze dienst wordt gehouden in het gebouw van de Koningshof. De liturgie kunt u ook hier vinden.   Votum en zegengroet Z Ps 33: 2,5 ‘Het woord des Heeren is waarachtig’ Gebed L Psalm 19 + art. 2 NGB Z GK06 149 ‘Zie ik sterren aan de hemel staan’ Preek Z DNP 148: 1,2,3 Voorbede en dankzegging Z GK 175a ‘Ik geloof in God de Vader’ Collecte Z Opw 672 ‘Heerser over alle dingen’...

Read More

Liturgie ochtenddienst 22 juli – ds. J. van Mulligen, Lelystad

Posted by on jul 22, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Mededelingen Zingen: Lied 327 (Op Toonhoogte – Machtig God, sterke Rots) Votum en groet Zingen: Psalm 25: 2 en 6 Lezing geboden Zingen: Lied 243 (Op Toonhoogte – Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed) Gebed Schriftlezing: Psalm 131 (NBV) Zingen: OTH 514 ‘Ik ben veilig in Jezus armen Zingen: Lied 322: 1 en 4 (Bundel Zingende Gezegend, ds. A.F. Troost – melodie Ps. 119) * Preek: GESPEEND KIND Zingen: Psalm 131: 1, 2 en 3 * Dankgebed Collecten Slotzang: Psalm 89: 1 en 7 Zegen – gezongen...

Read More

Liturgie middagdienst 15 juli (Gezamenlijke dienst met GKV de Koningshof) – student W.A. Oosterhof (Kampen)

Posted by on jul 15, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Deze dienst wordt gehouden in het gebouw van de Koningshof. De liturgie kunt u ook hier vinden. Begroeting Votum & groet Zingen: Psalm 91: 1 Verkondiging Gebed om de opening van het Woord Toelichting op het thema van de preek Lezing: Nahum 1:1-2:3 Zingen: Psalm 91: 3 Lezing: Openbaringen 18:1-3; 20-24 Zingen: Psalm 91: 4 Preek over Nahum 1:7-8 Zingen: Psalm 91: 5, 7, 8 Geloofsbelijdenis Zingen: GK06 175b (wisselzang) ‘Ik geloof in God de Vader’ Dankzegging Dankzegging en voorbede Collecte Heenzending Zingen: LB 902: 1, 2, 5, 6 Is God de Heer maar voor mij...

Read More

Liturgie ochtenddienst 15 juli – prof. J.W. Maris, Apeldoorn

Posted by on jul 15, 2018 in Liturgieën | 0 comments

mededelingen zingen SB 17:1,2,3 stil gebed, votum en groet zingen LvdK gez 20:1,2,4 Gods geboden zingen Ps 17:2 gebed Bijbellezing Esther 4:1 – 5:4 gesprekje met de kinderen zingen Opw 277 ‘Machtig God preek (over Esther 5:2)           Een waagstuk van geloof zingen Ps 5:1,3,7 dankgebed en voorbeden collecte zingen EL gez 246:1,2,3  ‘Ik bouw op U’ zegen gezongen...

Read More