Posts by webmaster

Liturgie ochtenddienst 30 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 30, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 30 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Stil, mijn ziel, wees stil” (Op toonhoogte 234) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 95 : 1, 4 OB Gebed Wet Zingen Psalm 81 : 7, 9, 11, 14 Schriftlezingen: Joël 1:1-4.15-20; 2:1-14.18-19.25-27; 3; 4:9-17 Zingen met de kinderen “Je hoeft niet bang te zijn” (Op toonhoogte 530) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 76 : 4, 5 Inleiding op Joël Zingen Gezang 39 : 1, 4, 5, 9 Verkondiging over Joël             Joël: De dag van de HEER Zingen “In het laatst van alle dagen” (Zingende Gezegend 34) (melodie Gezang 262) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 300 : 1, 5, 6...

Read More

Liturgie middagdienst 23 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 23, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 23 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 285 : 1, 4 Votum & groet Zingen Psalm 147 : 1, 4 Heilig Avondmaal formulier zingen Gezang 177 : 1, 2, 5 viering Gebed Korte inleiding op Hosea Schriftlezingen: Hosea 3; 4,1-11; 6,1-6; 11,1-9; 14,2-9 (NBV) Zingen Psalm 106 : 1, 18, 22 Verkondiging Hosea: Waar is de liefde? Zingen “Mijn hart wacht stil op U, o Heer” : 1, 2, 3, 4, 5 (Op toonhoogte 259) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 92 : 7, 8 Geloofsbelijdenis Zingen Gezang 473 : 1, 3, 5, 10...

Read More

Liturgie ochtenddienst 23 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 23, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 23 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 47 : 1, 3 Votum & groet Zingen Psalm 63 : 1 Gebed Schriftlezingen: Hosea 1; 2:4-9; 2:16-22 (NBV) Collecte Zingen Psalm 85 : 1 Overdenking over Hosea 2:16-18 God is uit op ons hart Zingen Gezang 38 : 1, 3, 5 Heilig Avondmaal Zelfbeproeving Zingen Psalm 25 : 7 OB Doel en uitnodiging Zingen Gezang 319 : 1, 4, 5 Vieren Zingen Psalm 107 : 1, 2, 3 Lofprijzing Dankgebed & voorbede Zingen “Wees mijn verlangen” : 1, 4, 5 (Op toonhoogte 264)...

Read More

Liturgie middagdienst 16 september – ds. J.J.G. den Boer, Nijkerk

Posted by on sep 16, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 16 september – ds. J.J.G. den Boer, Nijkerk

Welkom & mededelingen Schriftberijming 26: 1 & 2 Votum & Groet Zingen                    Op Toonhoogte 2 ‘Heer, onze God’: 2 & 3 Gebed Schriftlezing  Genesis 4,1-16 [HSV] Zingen                    Psalm 79: 4, 5 & 7 OB Lezen           Eerste helft van het avondmaalsformulier 1971 Zingen                    Psalm 51: 4 & 6 NB Verkondiging Tekst Genesis 4,10 Thema Er is kracht in het bloed Zingen                    Gezang 192: 2, 4, 5 & 6 Dankgebed Collecte Zingen                    Psalm 5: 2 & 6 NB Credo Zingen                    Schriftberijming 26: 5...

Read More

Liturgie ochtenddienst 16 september – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on sep 16, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 16 september – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Wat hou ik van uw huis” (Op toonhoogte 34) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 100 : 1, 2, 3, 4 (OB) (vers 2 en 4 met tegenstem) Gebed Wet Zingen “Heer, ik kom tot U” (Op toonhoogte 243) Schriftlezingen: Jesaja 53:1-7 en Matteüs 7:28-8:4 en 8:14-17 (NBV) Zingen met de kinderen “Voor de zieken, voor de armen” (Op toonhoogte 555) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 139 : 1, 2, 3 Verkondiging over Matteüs 8,1-4             Wat Jezus’ aanraking met je doet Zingen Psalm 116 : 1, 2, 3, 4 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 255 : 1, 2, 4...

Read More