Posts by webmaster

Liturgie ochtenddienst 2 juni – ds. B. de Graaf

Posted by on jun 2, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 2 juni – ds. B. de Graaf

Voorzang: LB 281:1,2,3,4 Ps.  21:4,5 (OB) Ps.  85:1 (NB) Schriftlezing: Hebreeën 2:1-9 Tekst: Hebreeën 2:8b,9 Kinderlied: OTH 516: ‘Ik heb een plekje voor Jezus’. Ps.    8:5,6,9 (OB) Preek Wij zien Jezus een vertroostend zien een veelbelovend zien een gelovig zien Weerklank 186:3,4 LB 235:1,2

Read More

Liturgie Hemelvaartsdag 30 mei – ds. A. Brons, Apeldoorn-Oost

Posted by on mei 29, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie Hemelvaartsdag 30 mei – ds. A. Brons, Apeldoorn-Oost

Welkom en mededelingen · Zingen: Gez. 101: 1, 3, 4, 5 – Om Christus’ wil zijn wij verblijd · Stil gebed, votum en groet · Zingen: Ps. 110: 1, 2, 3 DNP – De HEER heeft tot mijn heer… · Gebed · Schriftlezing: Handelingen 1:1-11 · Kinderlied: Op toonhoogte 446 – toen de Heer was opgestaan · Zingen: Gez. 234 – Al heeft Hij ons verlaten · Verkondiging · Zingen: Opwekking 311 – ’k Heb geloofd en daarom zing ik · Dankgebed · Collecte · Zingen: Gez. 231: 1, 3, 4 – Wij knielen voor uw zetel neer ·...

Read More

Liturgie ochtenddienst 26 mei – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mei 24, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 26 mei – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Ik hef mijn ogen op naar de bergen” (Op toonhoogte 56) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 25 : 2, 4 Gebed Schriftlezing: Johannes 15:9-17 (NBV) Zingen “Welk een vriend is onze Jezus” (Op toonhoogte 216) Schriftlezing: Filippenzen 1:1-11 (NBV) Zingen met de kinderen: “Zoals klei in de hand van de pottenbakker” (Op toonhoogte 567) Moment voor de kinderen Zingen Gezang 426 : 1, 2, 5 Verkondiging over Filippenzen 1,6             Als God in je leven iets begint… Zingen Psalm 139 : 9, 14 Belijdenis van het geloof door: Anna Hogendoorn, Eleonora Kortes, Niek Lubben, Sander van der Pot, Florien Riezebos, Liza Werkman, Sarah Werkman, Myrna de Wilde inleidingzingen “Mijn God, ik kom naar U” (Psalmen voor Nu 16)belijdenisvragen beantwoording en handoplegging zingen “Ga met God” : 1, 2 (Op toonhoogte 159) gebed aanmoedigingsgeschenk luisteren naar: “Ik heb U nodig” en “Heer, wijs mij uw weg” Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Jezus leeft in eeuwigheid” (Op toonhoogte 395)...

Read More

Liturgie middagdienst 26 mei – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on mei 24, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 26 mei – ds. B.A.T. Witzier

Zingen Gezang 285 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 107 : 4, 5, 6 Gebed Schriftlezingen: Genesis 2:15-17; 3:1-15; Johannes 3:1-7; Romeinen 5:12-21 (HSV) Zingen“Vader, vol van vrees en schaamte” (Op toonhoogte 249) Lezing van Heidelbergse Catechismus Zondag 3 Verkondiging a.d.h.v. Heidelbergse Catechismus Zondag 3             Door het kwaad besmet en besmettelijk geraakt Zingen Psalm 51 : 3, 5 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Wonderlijke raad van God” (Op toonhoogte 184) Geloofsbelijdenis Zingen Gezang 437...

Read More

Liturgie middagdienst 19 mei – ds. J. Jonkman, Zeewolde

Posted by on mei 18, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 19 mei – ds. J. Jonkman, Zeewolde

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen: Schriftberijmingen 15:1. 2, 7 3. Votum en groet (staande) 4. Zingen (staande): Psalm 105:1, 3 (oude berijming) 5. Gebed 6. Schriftlezing(en) (HSV): Jesaja 5:1-7 Ezechiël 15   Johannes 15:1-8 7. Zingen: Psalm 80:4, 5, 6, 7 8. Preek. Tekst: Ezechiël 15. Thema: “Het hout van de wijnstok” 9. Zingen: Liedboek voor de Kerken 78:1, 2, 4 10. Dankgebed en voorbeden 11. Collecten 12. Zingen: Liedboek voor de Kerken 75:10, 11 13. Geloofsbelijdenis 14 Slotlied (staande): Liedboek voor de Kerken 75:12 15. Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More