Posts by webmaster

Liturgie dienst Oudjaarsdag – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on dec 31, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie dienst Oudjaarsdag – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Tienduizend redenen” (Op toonhoogte 302) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 150 Gebed Schriftlezingen: Romeinen 11:25-36 (NBV) Zingen Gezang 447 Verkondiging over Romeinen 11,33-36             Alle eer aan God! Zingen Psalm 89 : 1, 5, 6 Terugblik op 2018 In memoriam Zingen “Ik zal er zijn” (Op toonhoogte 189) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 293...

Read More

Liturgie zangdienst Tabernakelkerk – ds. W. Smouter

Posted by on dec 30, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie zangdienst Tabernakelkerk – ds. W. Smouter

Deze zangdienst wordt gehouden in de Tabernakelkerk. U kunt de dienst meeluisteren en bekijken via deze link. Liturgie Voorzang Psalm 146: 1, 3Votum & groetOpw. 708 Hoe groot is uw trouw, o HeerSela – Op U mijn Heiland blijf ik hopenOpw. 167 Samen in de naam van JezusGebedOpw. 379 Heerlijk is uw naamOpw. 366 Kroon Hem met gouden kroon (vers 1 & 3)SchriftlezingGez. 255 Ere zij aan God de VaderPreekLuisterlied: Eens (LEV)Opw 717 Stil mijn zielGebedCollecteGeloofsbelijdenisNLB 289 Heer, uw licht en uw liefde...

Read More

Liturgie ochtenddienst 30 december – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on dec 30, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 30 december – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 145 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 149 : 1, 3 Gebed Wet Zingen Gezang 7 Schriftlezing: Matteüs 2 (HSV) Zingen met de kinderen: “De wijzen de wijzen” (Op toonhoogte 402) Moment voor de kinderen Zingen “Wijs mij de weg naar Bethlehem” (Op toonhoogte 105) Verkondiging over Matteüs 2:1-12             Hoe mensen reageren op de nieuw geboren Koning Zingen Gezang 483 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 138 : 1, 3, 4...

Read More

Liturgie Eerste Kerstdag – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on dec 25, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie Eerste Kerstdag – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 134 : 1, 2, 3 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 98 : 3, 4 (vers 4 met tegenstem) Gebed Lezen Filippenzen 2:5-11 Zingen Gezang 141 : 1, 3 Schriftlezingen: Jesaja 9:1-6 en Matteüs 1:18-25 Zingen met de kinderen “Vader in de hemel” : 1, 2, 3, 4, 5 (Op toonhoogte 417) Moment voor de kinderen Zingen “Want een kind is ons geboren” (Op toonhoogte 103) Overdenking 1             Want een kind is ons geboren Zingen Gezang 26 : 1, 3 Overdenking 2             Wonderbare raadsman Zingen Gezang 476 : 1 Overdenking 3             Goddelijke held Zingen Gezang 139 : 1, 3 Overdenking 4             Eeuwige vader Zingen “Jezus, U blijft niet op afstand staan” : 1, 2, 3, 4 (Op toonhoogte 281) Overdenking 5             Vredevorst Zingen Psalm 72 : 1, 6 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Wij trekken in een lange stoet” : 1, 2, 3, 4 (Op toonhoogte 104)...

Read More

Liturgie middagdienst 23 december – ds. R. Vrijhof, Arnhem

Posted by on dec 23, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 23 december – ds. R. Vrijhof, Arnhem

  1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen LB Gez. 319:1,2,3,4 Looft God die zegent al wat leeft 3. Votum en groet (staande) 4. Zingen Ps 133:1,2,3 (NB) 5. Gebed 6. Schriftlezingen (NBV) – Numeri 6:22-27 – Lukas 24:50-52 7. Zingen: Ps 29:1,5,6 (NB) (kinderen verlaten onder het voorspel de kerkzaal om naar de Zondagsschool en Bijbelklas te gaan) 8. Preek  9. Zingen: LB Gez. 409:1,4,5 Laat ons de Heer lofzingen 10. Dankgebed 11. Collecten 12. Zingen Ps 67:1,2 (NB) 13. Geloofsbelijdenis (staande) 14. Slotlied (staande): LB Gez. 456:1,2,3 Zegen ons Algoede 15. Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More