Posts by webmaster

Liturgie middagdienst 2 december – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on dec 2, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 2 december – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 26 : 1, 2 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 81 : 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: Johannes 8:30-36 Zingen “Jezus alleen” (Op toonhoogte 199) Schriftlezingen: Galaten 4:1-11 en 5:1-25 Zingen Psalm 32 : 3 Verkondiging over Johannes 8:36 en Galaten 5:1,13 Christus maakt vrij Zingen Gezang 485 : 1, 3 Dankzegging & voorbede Collecte Zingen geloofsbelijdenis...

Read More

Liturgie ochtenddienst 2 december – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on dec 2, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 2 december – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 126 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 149 : 1, 3 Gebed Wet Zingen Gezang 462 : 1, 4 Schriftlezingen: Sefanja 1:1-14; 2:1-3; 3:7-17 (NBV) Zingen met de kinderen: “Vader in de hemel” : 1 (Op toonhoogte 417) Moment voor de kinderen (Adventsproject) Zingen Psalm 82 Verkondiging over Sefanja Sefanja: De Dag van de HEER. Een dag van schrik en blijdschap Zingen Gezang 125 : 1, 2, 3 Voorbereiding Heilig Avondmaal Zingen “U nodigt mij aan tafel” (Op toonhoogte 364) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 97 : 6...

Read More

Liturgie ochtenddienst 25 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 25, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 25 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Al zou de vijgeboom niet bloeien” (Op toonhoogte 173) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 22 : 1, 2 Gebed Wet Zingen Psalm 130 : 1, 2, 3 Schriftlezingen: Habakuk 1:1-6; 1:12-2:4; 3:2; 3:12-13; 3:17-19 (NBV) Zingen met de kinderen: “Ben je bang” (Op toonhoogte 477) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 80 : 3, 5 Verkondiging over Habakuk Habakuk: Niet begrijpen, toch geloven Zingen “Al laat de zon zich niet meer zien” (Op toonhoogte 172) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 448 : 1, 2, 4...

Read More

Liturgie middagdienst 18 november – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on nov 18, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 18 november – ds. B.A.T. Witzier

Welkom & mededelingen Zingen “Spreek, o Heer, door uw heilig woord” (Op toonhoogte 233) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 127 : 1, 2 Gebed Schriftlezingen 1: Exodus 20:8-11; 23:12; Deuteronomium 5:12-15; Lucas 4:14-16 Zingen Psalm 92 : 1, 2 OB Schriftlezingen 2: Marcus 2:23-28; Handelingen 15:19-21; 20:7; Romeinen 14:5-6; Kolossenzen 2:16-17 Zingen “Uw rust in mijn leven” Psalm voor Nu 23 (Op toonhoogte 9) Verkondiging over Kolossenzen 2,16-17; Romeinen 14,5-6 en Handelingen 15,19-21 Moet een christen de rustdag houden? Zingen “Dit huis een herberg onderweg” (Zingende Gezegend 213) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 150 : 1 Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 150 : 2...

Read More

Liturgie ochtenddienst 18 november – br. A.G. van der Beek

Posted by on nov 18, 2018 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 18 november – br. A.G. van der Beek

zingen: Ps 107,1.2.3 DNP Stil gebed Votum zingen: OTH 274 Heer U bent EL ELOHIM Geboden: Ex 19,16-20a en 20,1-20 Zingen: Ps 6,1.3.5 Gebed Schriftlezing: Exodus 33, 18-23 HSV Kinderlied: OTH 488 Zingen: Ps 25,4 Verkondiging, thema: Als God zijn hart laat zien… Zingen: Opw 369 Dankgebed Collecten Slotzang: Ps 27,1.7

Read More