Posts by webmaster

Liturgie middag(zang)dienst 17 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 17, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom Zingen “Samen in de naam van Jezus” (Op toonhoogte 360) Zingen “Lof zij de Heer”: 1, 2, 3, 5 (Gezang 434) Votum & groet Zingen “Ik zal er zijn”  (Op toonhoogte) Zingen “U, die mij geschapen hebt” (Op toonhoogte 292) Gebed Schriftlezing: Psalm 139 (NBV) Zingen “Jezus is…”  (Op toonhoogte 533) Zingen “Heer, U kent mij als geen ander”  (Op toonhoogte 501) Zingen “God kent jou vanaf het begin”  (Op toonhoogte 497, gewijzigde versie) Overdenking over Psalm 139             U ziet mij! Zingen “Heer, U doorgrondt en kent mij” (Op toonhoogte 69) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “God van licht” (Opwekking 807) Geloofsbelijdenis Zingen “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Op toonhoogte 159...

Read More

Liturgie ochtenddienst 17 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 17, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen “U brengt ons samen als kerk van de Heer”(Op toonhoogte 363) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 90 : 1, 8 Gebed Lezing van Jesaja 1:11-17 (HSV) Zingen Psalm 51 : 4 Lezing van Johannes 13:12-17 (HSV) Zingen: “Aan de maaltijd wordt het stil” (Op toonhoogte 369) Schriftlezingen: Hebreeën 11:1-10 en 11:32-12:3 (HSV) Zingen met de kinderen: “Here, maak mij uw wegen bekend” (Op toonhoogte 505) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 139 : 9, 14 Verkondiging over Hebreeën 12:1-3             Geloven: hoe haal je de finish? Zingen Psalm 18 : 9 Openbare belijdenis van het geloof door Jan Hendrik Bosch, Robert Lubben en Tessa de Wilde – onderwijs – belijdenisvragen en zegen – toezingen: “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Op toonhoogte 159) – aanmoedigingsgeschenk van de kerk – Tessa de Wilde zingt (met zus en nicht) Zegekroon Dankgebed & voorbede Collecte Zingen “Heer, wijs mij uw weg” (Op toonhoogte 276)...

Read More

Liturgie middagdienst 10 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 10, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Psalm 34 : 2, 7 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 65 : 1, 2 Gebed Schriftlezingen: Johannes 14:13-14; 1 Johannes 1:8-9; 3,21-22; 5:13-17 (HSV) Zingen Psalm 25 : 3, 4 Verkondiging over 1 Johannes 5:13-17             De weg van het gebed Zingen “Heer, ik kom tot U” : 1, 2, 3, 4 (Op toonhoogte 243) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Gezang 48 : 9 Geloofsbelijdenis Zingen Gezang 48 : 10...

Read More

Liturgie ochtenddienst 10 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 10, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Gezang 399 : 1, 6 Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 111 : 1, 5 Gebed Wet Zingen “Uit de diepten roep ik U” Psalm voor Nu 130 : 1, 2, 3, 4 (Op toonhoogte 60) Schriftlezingen: Hebreeën 6:9-20 en 11:8-16 (NBV) Zingen met de kinderen “Zoals klei in de hand van de pottenbakker” (Op toonhoogte 567) Moment voor de kinderen Zingen Psalm 4 : 1, 2 Verkondiging over Hebreeën 6:9-20             Verankerd bij God Zingen “Heer, wijs mij uw weg” : 1, 2, 3, 4 (Op toonhoogte 276) Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Psalm 27 : 7 OB...

Read More

Liturgie middagdienst 3 juni – ds. B.A.T. Witzier

Posted by on jun 3, 2018 in Liturgieën | 0 comments

Welkom & mededelingen Zingen Psalmen voor Nu 16 “Mijn God, ik kom naar U” (Op toonhoogte 4) Stil persoonlijk gebed Votum & groet Zingen Psalm 142 : 1, 2, 4, 6 (vers 2 en vers 6 met tegenstem) Gebed Schriftlezingen: Johannes 3:16-17,32-36 en 1 Johannes 5:5-12 (NBV) Zingen Psalm 73 : 9, 10 Verkondiging over 1 Johannes 5,6-12             Wie de Zoon heeft, heeft het leven Zingen Gezang 455 Dankgebed & voorbede Collecte Zingen Geloofsbelijdenis...

Read More