Posts by webmaster

Liturgie middagdienst 18 augustus – ds. J. Breman

Posted by on aug 15, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 18 augustus – ds. J. Breman

Voorzang: Ps. 149: 1 NB. Stil gebed Votum + groet Zingen: Ps. 63:1.2. NB  Gebed Schriftlezing(en). Genesis 4: 16-26 (HSV) Genesis 5: 18-30 (HSV) Zingen: Ps. 86:6 OB Verkondiging : Gen. 4:17 en Gen. 5:21 en 24 Thema: “Twee keer Henoch…maar wat een hemelsbreed verschil!” Zingen: Opw. 167:”Samen in de Naam van Jezus..” Dankgebed en voorbede Collecte Geloofsbelijdenis Zingen: Opwekking 126 Zegen. (gezongen...

Read More

Liturgie ochtenddienst 18 augustus – br. A.G. van der Beek

Posted by on aug 14, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 18 augustus – br. A.G. van der Beek

Mededelingen Zingen OTh 34 Psalmen voor nu 84 Stil gebed, Votum Zingen Ps 100 (OB) Lezing Rom. 12, 9-21 (HSV) Zingen Ps 130, 2 en 4 Gebed Schriftlezing Matt. 11, 16-30 (HSV) Kinderlied OTh 545 Zingen Ps 103,3 en 5 Kun je God beter leren kennen door over Hem te lezen en te denken of door Hem te zien? Verkondiging: Jezus laat ons zien hoe God is Zingen LB 444 Gebed Collecten Slotzang OTh 369 Aan de maaltijd wordt het...

Read More

Liturgie middagdienst 11 augustus – ds. J. Groenleer

Posted by on aug 7, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 11 augustus – ds. J. Groenleer

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen Ps. 92:1,2,7 3. Bemoediging en groet (staande) 4. Zingen (staande) Ps. 98:1,3 5. Gebed bij de opening van de Schriften 6. 1ste Lezing: Prediker 2:1-11 NBV 7. Zingen Gez. 287:1,2,3,4 8. 2de Lezing: Lucas 12:13-21 NBV 9. Zingen: Ps. 49:1,3,5 10. Verkondiging (Tekst: Lucas 12:13-21) 11. Zingen Gez. 350:1,2,4 12. Dankzegging en gebeden 13. Inzameling van de gaven 14. Zingen Ps. 89: 3 15. Geloofsbelijdenis 16. Slotlied (staande) Gez. 399:3 15. Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More

Liturgie ochtenddienst 11 augustus – ds. J. Groenleer

Posted by on aug 7, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie ochtenddienst 11 augustus – ds. J. Groenleer

1. Mededelingen van de kerkenraad 2. Zingen Ps. 70:1,2 3. Votum en groet (staande) 4. Zingen (staande) Ps. 68:7,9 5. Onderwijs uit Romeinen 12 6. Zingen Gez. 437:1,2,3 7. Gebed voor de opening van de Schriften 8. 1ste Lezing: Jesaja 65:17-25 NBV 9. Zingen Ps. 33:4,7,8 10. 2de Lezing: Hebreeën 11:1-3,8-16 NBV 11. Kinderlied OTH 365 Abraham, Abraham 12. Verkondiging (Tekst: Jesaja 65:17a) 13. Zingen Gez. 288:1,4,8 14. Dankzegging en gebeden 15. Inzameling van de gaven 16. Slotzang (staande) Ps. 149:1,3 17. Zegen, gevolgd door gezongen...

Read More

Liturgie middagdienst 4 augustus (Gezamenlijke dienst met GKV de Koningshof) – ds. M. Oppenhuizen (Zwolle)

Posted by on aug 2, 2019 in Liturgieën | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie middagdienst 4 augustus (Gezamenlijke dienst met GKV de Koningshof) – ds. M. Oppenhuizen (Zwolle)

Deze dienst wordt gehouden in het gebouw van de Koningshof. Liturgie: Welkom en mededelingenmoment van stilteGezongen votum, groet namens God, gezongen ‘amen’GK17 91 vs. 1 en 2 “Hij die op Gods bescherming wacht”Gebed om de leiding van Gods GeestDeut 32 vers 1 – 18LB 868 vers 2 en 5 “Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven”Preek, thema: ‘God waakt – en dan?’LB 891 vers 1 en 2 “Heer ik kom bij U”Apostolische geloofsbelijdenis, uitgesproken ‘amen’DankgebedCollectePsalm 68 vs 7 is “God zij geprezen met ontzag”Zegen, gezongen...

Read More