Wat wij geloven

Wij geloven dat God aan het begin van alles staat, dat Hij de kosmos, de aarde en de mens heeft geschapen en onderhoudt.

Wij geloven dat God Zijn zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gezonden om mensen te redden en te vernieuwen.

Wij geloven dat de Heilige Geest mensen inspireert om te leven naar Gods wil.

Onze diensten

De gemeente van de Barnabaskerk is een actieve gemeente. Dat zie je bijvoorbeeld aan het verenigingsleven en het grote aantal activiteiten. Voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en ouderen is er van alles te doen, om te leren en om elkaar te ontmoeten. Verreweg het belangrijkste onderdeel van ons gemeente-zijn is de kerkdienst.

Onze gemeente

De gemeente van de Barnabaskerk maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, een protestants kerkgenootschap van ongeveer 180 plaatselijke gemeenten en meer dan 70.000 leden.